ಸಿನ್ನಮೋಮಮ್ ಕೇರಳೆನ್ಸೆ Kosterm. - ಲಾರೇಸಿ

Synonym : ಸಿನ್ನಮೋಮಮ್ ಲಿಟ್ಸಿಯೇಫೋಲಿಯಮ್ Hk.f.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : ಆನಿಕೆಗಳುಳ್ಳ 25 ಮೀ.ವರೆವಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಯುವಿನಿಮಯ ಬೆಂಡು ರಂಧ್ರ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ;ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದವರೆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು,ಅಭಿಮುಖದಿಂದ ಉಪಅಭಿಮುಖವರೆಗಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ;ತೊಟ್ಟುಗಳು ಅಂದಾಜು 2.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಉದ್ದವಿದ್ದು,ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು 6-12 x 2.5-6 ಸೆಂ.ಮೀ( ಎಳೆಯ ಮರಗಳಲ್ಲಿ 20X12ಸೆಂ.ಮೀ.) ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂಡದಿಂದ ಅಂಡವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪತ್ರದ ತುದಿ ಚೂಪಲ್ಲದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ;ಬುಡ ದುಂಡಾದುದರಿಂದ ಒಳಬಾಗಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ;ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಉಪ-ತೊಗಲನ್ನೊಲುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ತಳಭಾಗ ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ;ಪತ್ರಗಳು 3 ಆಧಾರ ನಾಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪಾರ್ಶ್ವ ನಾಳಗಳು ಅಗ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ;ಮಧ್ಯ ನಾಳ ಮೇಲೆದ್ದಿರುತ್ತದೆ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಲಂಬ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆದಿಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡುವ ರೀತಿಯವು. ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಜಾಲಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಡಿಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ 15 ಸೆಂ ಮೀ. ವರೆಗಿನ ದ್ದ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿಗಳು ಅಂಡವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು 1.8 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಕಾಯಿಗಳ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ಟಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 0.6 ಸೆಂಮೀ.ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ;ಬೀಜ 1.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

600 ಮತ್ತು1500 ಮೀ. ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಉಪ- ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ದಕ್ಷಿಣ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಬೆಟ್ಟಗಳುಮತ್ತು ಕುದುರೆಮುಖ(ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು)ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Bull. Bot. Surv. India 25:98.1983; Gamble,Fl.Madras 2:1224. 1993(rep.ed.);Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala Flowering Plants, part 6: 396. 2004.

Top of the Page