ಸಿನ್ನಮೋಮಮ್ ಸಲ್ಫ್ಯುರೇಟಮ್ Nees - ಲಾರೇಸಿ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 8 ಮೀ.ವರೆವಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು ಕೋನಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ, ನಸುಗೆಂಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉಪ-ಅಪ್ಪು ರೋಮಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು,ಅಭಿಮುಖದಿಂದ ಉಪಅಭಿಮುಖವರೆಗಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ;ತೊಟ್ಟುಗಳು 1 ರಿಂದ 1.3 ಸೆಂ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಉದ್ದವಿದ್ದು ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿದಾಗ ಸಪಾಟ ಪೀನಮಧ್ಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು 5-12 x 2.5-5 ಸೆಂ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂಡ, ಅಂಡ- ಅಂಡವೃತ್ತದಿಂದ ಅಂಡವೃತ್ತ - ಭರ್ಜಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪತ್ರದ ತುದಿ ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬುಡ ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ಒಳಬಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ;ಅಂಚು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ;ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ತೊಗಲನ್ನೋಲುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ ದಟ್ಟ ಮೃದು ತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ನಂತರ ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 3 ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಅಗ್ರ-ಆಧಾರ ನಾಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪಾರ್ಶ್ವ ನಾಳಗಳು ಎಲೆಯ ಅಗ್ರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಲಂಬ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆದಿಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡುವ ರೀತಿಯವು.ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಜಾಲಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದು ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಮಾದರಿಯದಾಗಿದ್ದು 15 ಸೆಂ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಟ್ಟಮೃದುತುಪ್ಪಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿಗಳು ಅಂಡವೃತ್ತ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು 1.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ;ಕಾಯಿಗಳ ಪುಷ್ಪಾವರಣದ ಬಟ್ಟಲು ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಂಡಾಕಾರದ ದಳಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ ;ಬೀಜ 1.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 1000 ಮತ್ತು 2400 ಮೀ. ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಒಳಛಾವಣಿ ಮರಗಳಾಗಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Wallich., Pl. As.Rar. 2:74.1832; Bull. Bot. Surv. India 25:114.1983; Gamble,Fl.Madras 2:1225. 1993(rep.ed.);Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala Flowering Plants, part 6: 396. 2004;Saldanha, Fl. Karnataka 1:62.1996.

Top of the Page