Diospyros neilgherrensis (Wt.) Kosterm. - EBENACEAE