മല്ലോട്ടസ്‌ ബെഡോമി J. Hk. - യൂഫോര്‍ബിയേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 5 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : ചെറുതായി നനുത്ത രോമിലമായ, പരന്ന ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍ സമ്മുഖ ഡെക്കുസേറ്റ്‌ ക്രമത്തില്‍ അസമ ജോഡികളായി ഉണ്ടാകുന്നു; അനുപര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ എളുപ്പം കൊഴിഞ്ഞ്‌ വീഴുന്നവയാണ്‌; നനുത്ത രോമിലവും, രണ്ടറ്റവും വീര്‍ത്തതുമായ ഉരുണ്ട ഇലഞെട്ടിന്‌ 1.5 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 7 സെ.മീ മുതല്‍ 24 സെ.മീ വരെ നീളവും 2.5 സെ.മീ മുതല്‍ 7.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും വീതികുറഞ്ഞ ദീര്‍ഘവൃത്തീയ- ദീര്‍ഘവചതുര ആകൃതിയിലുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം വാലോട്‌കൂടിയതോ വാലോട്‌ കൂടിയ-ദീര്‍ഘാഗ്രമോ ആണ്‌, പത്രാധാരം നിശിതമോ ചെറുതായി അകവളവോടെ നേര്‍ത്തവസാനിക്കുന്നതോ ആണ്‌, അരികുകള്‍ സിനുവേറ്റ്‌ രീതിയില്‍ ദന്തിതമാണ്‌, മുകളില്‍ അരോമിലമാണ്‌, കീഴെ, കൊഴുത്ത മഞ്ഞ സ്രവമുളള ഗ്രന്ഥികള്‍ നിറഞ്ഞതുമാണ്‌; കീഴെ മുഖ്യസിരയിലും ഞരമ്പുകളിലും നനുത്ത രോമിലമാണ്‌, കടലാസ്‌ പോലത്തെയോ ഉപചര്‍മ്മിലമോ ആയ പ്രകൃതം; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നതാണ്‌; സാവധാനം വളഞ്ഞ്‌ പോകുന്ന 6 മുതല്‍ 8 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയഞരമ്പുകള്‍; തൃതീയ ഞരമ്പുകള്‍ ചരിഞ്ഞ പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌; പൂങ്കുലകള്‍ കക്ഷീയമോ ഉച്ഛസ്ഥമോ ആയ ലഘുവായതോ ശാഖിതമായതോ ആയ സ്‌പൈക്‌ ആണ്‌.
Fruit and Seed : മൃദുവായ മുള്ളുകള്‍ നിറഞ്ഞ കായ, രണ്ടോ മൂന്നോ അറകളുളള കാപ്‌സ്യൂള്‍ ആണ്‌.

Ecology :

150 മീറ്ററിനും 1000 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ ആര്‍ദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി അപൂര്‍വ്വമായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Hooker, Fl. Brit. India 5: 438. 1887; Gamble, Fl. Madras 2: 1323. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 423. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 151. 1996.

Top of the Page