Anacolosa clarkii Pierre - OLACACEAE

English   Lao   

ລັກສະນະພືດສາດ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ

ລັກສະນະພືດສາດ :

ລັກສະນະເດັ່ນໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຊະນິດໄດ້ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຽວຕະຫລອດປີ, ເປືອກກ້ຽງ ຫຼື ເປືອກແຕກເຫີບ. ໃບດ່ຽວ ຈັບສະຫຼັບພາຍໃນແຜ່ນພຽງດຽວ. ດອກສີຂາວ, ອອກທາງຂ້າງກິ່ງງ່າ.
ປະເພດພືດ : ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຽວຕະຫລອດປີ, ສູງເຖິງ 12 ແມດ
ລຳຕົ້ນ ແລະ ເປືອກ : ລຳຕົ້ນຊື່, ມີສີນ້ຳຕານຄຣີມ, ກ້ຽງ ຫຼື ແຕກເຫີບ.
ງ່າ ແລະ ກິ່ງນ້ອຍ : ກິ່ງງ່າກົມມົນ, ກ້ຽງບໍ່ມີຂົນ
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ : ບໍ່ມີທາດແຫຼວລະບາຍອອກ.
ໃບ : ໃບດ່ຽວ, ຈັບສະຫຼັບພາຍໃນແຜ່ນພຽງດຽວ, ໃບກ້ຽງ, ເປັນຮູບສ້ວຍ, ປາຍ ແລະ ໂຄນໃບແຫຼມ. ກ່າງກາງຮາບພຽງຢູ່ດ້ານເທິງ, ກ່າງຂັ້ນສອງສະຫຼຽງໃຫ້ກ່າງກາງ, ກ່າງຂັ້ນສາມ ຈັດເປັນຕາໜ່າງ.
ບໍ່ມີຫູໃບ.
ຊໍ່ດອກ / ດອກ : ດອກສີຂາວ ມີຈຳນວນບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ຈັດເປັນພົ້ວ, ອອກທາງຂ້າງ ຫຼື ຢູ່ຫລັງໃບ, ດອກມີສອງເພດ, ກ້ານດອກຍ່ອຍຍາວເຖິງ 3 ມມ.
ໝາກ : ໝາກເນື້ອມີແກນ, ຍາວ ເຖິງ 4 ຊມ, ມີເນື້ອເລັກນ້ອຍ , ບໍ່ສາມາດແຕກໄດ້.
ແກ່ນ : ມີ 1 ແກ່ນ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ :

ພົບທົ່ວໄປ ໃນພືດຊັ້ນລຸ່ມຂອງປ່າດົງດິບຂຽວຕະຫຼອດປີ .

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ :

ເກີດຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ລາວ (ແຂວງຄຳມ່ວນ).

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສຶກສາ :
BT 303 (Herbarium of Faculty of Sciences-NUoL, NHN-Leiden and CIRAD-Montpellier).

ເອກກະສານອ້າງອີງ :
Sleumer, H. 1980. A taxonomic account of the Olacaceae of Asia, Malesia and adjacent areas. Blumea 26: 145--168.

Top of the page