Canarium tonkinensis Engl. - BURSERACEAE

ຊ່ືພ້ອງ : Hearnia balansae C.DC.

English   Lao   

ລັກສະນະພືດສາດ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ

ລັກສະນະພືດສາດ :

ລັກສະນະເດັ່ນໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຊະນິດໄດ້ : ເມື່ອຜ່າລຳຕົ້ນນ້ຳຢາງສີຂາວ. ກິ່ງງ່າອ່ອນມີຂົນອ່ອນໆ ສີ ນ້ຳຕານປົກຄຸມດົກໜາ.ໃບປະສົມປາຍຄີກ, ຈັບສະຫຼັບ ແບບ ກ້ຽວວຽນ. ໃບຍ່ອຍຈັບພາບ, ໂຄນໃບມົນ, ບ້ຽວ. ມີ ຫູໃບ. ດອກ ມີເກສອນເປັນຫຼອດ. ໝາກເປັນໝາກເນື້ອມີແກນ.
ປະເພດພືດ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ຂະໜາດກາງ, ສູງເຖິງ18 ມ., ມີເສັ້ນລັດສະໝີ 25 ຊມ . ງ່າ ຕັ້ງຊັນຂື້ນທຽບໃສ່ລຳຕົ້ນ. ເຮືອນຍອດ ມີຂະໜາດນ້ອຍແລະ ເປັນຮູບມົນ.
ລຳຕົ້ນ ແລະ ເປືອກ : ລຳຕົ້ນຕັ້ງຊື່, ເປັນທໍ່ກົມ. ເປືອກລຽບ, ມີສີຂີ້ເຖົ່າ ອົມສີອອກຂຽວ, ມີຮອຍກ່ານເປັນຈຳນວນຫລາຍ. ເປືອກໃນມີສີຂາວ ແກມສີອອກເຫຼືອງ.
ງ່າ ແລະ ກິ່ງນ້ອຍ : ກິ່ງງ່າແຂງ, ປົກຄຸມດ້ວຍຂົນ ສີນ້ຳຕານ
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ : ມີທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ ບັນຈຸທາດນ້ຳມັນ, ມີສີຂາວ ແລະ ກິ່ນຫອມ
ໃບ : ໃບປະສົມແບບຂົນປີກນົກ ປາຍຄີກ, ຈັບສະຫລັບ ແລະ ກ້ຽວວຽນ , ໃບຍ່ອຍ ຈັບພາບກັນ, ຂະໜາດ 4-13 X 2-7 ຊມ., ເປັນຮູບໄຂ່ສ້ວຍແກມຮູບໄຂ່ , ປາຍໃບສ້ວຍແຫລມເປັນຕິ່ງເລັກນ້ອຍ, ກົກໃບມົນ ຫາບ້ຽວເລັກນ້ອຍ, ຂອບໃບລຽບ ເປັນແສກແຂ້ວເລືອ່ຍເລັກນ້ອຍ ແລະມີຂົນເປັນກະຈຸກຢູ່ຕາມແສກແຂ້ວ, ຄູ່ໃບຍ່ອຍຢູ່ກົກສຸດມີຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາໝູ່, ກ້ານກາງຂອງໃບ ຍາວ 27-30 ຊມ. ແຜ່ນໃບ ຄ້າຍຄືແຜ້ນເຈ້ຍ ມີຂົນຫ່າງໆ ຢູ່ທັງສອງດ້ານ. ກ່າງກາງຮາບພຽງຢູ່ດ້ານເທິງ, ກ່າງຂັ້ນ ໜຶ່ງ ມີເສັ້ນດຽວ, ກ່າງຂັ້ນສອງ ສະຫຼຽງໃຫ້ກ່າງກາງ, ຂະໜານກັນຫ່າງໆ, ກ່າງຂັ້ນສາມສະຫຼຽງຈັດແບບຂັ້ນໄດຖີ່ໆ. ກ້ານກາງຂອງໃບ ຍາວ 26-28 ຊມ.. ຫູໃບ ນ້ອຍ ແນມບໍ່ເຫັນແຈ້ງ ພ້ອມມີຂົນຍາວໆ.
ຊໍ່ດອກ / ດອກ : ດອກມີຂະໜາດນ້ອຍ, ອອກສີ ຂາວ ອົມສີອອກຂຽວ, ຈັດເປັນຊໍ່ດອກ ແບບຊໍ່ກະຈຸກ, ອອກຢູ່ຂ້າງກິ່ງ
ໝາກ : ໝາກ ເປັນໝາກເນື້ອມີແກນ, ຣູບຂອບຂະໜານ ແກມຮູບໄຂ່, ທັງສອງສົ້ນ ເກືອບມົນ, ມີສີເຫລືອງຈືດໆ ເມື່ອແກ່ແລ້ວ.
ແກ່ນ : ແກ່ນ ມີ 1 ເມັດ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ :

ແຜ່ກະຈາຍໃນປ່າຊຸດໂຊມ ບ່ອນທີ່ມີລະດັບ ແຕ່ 500 ມ ຂື້ນໄປ. ລະດູອອກດອກ: ເມສາຫາ ຫາພຶດສະພາ; ອອກໝາກ: ເດືອນມີຖຸນນາ ຫາ ເດືອນ ຕຸລາ.

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ :

ພົບຢູ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ (ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ).

ຂໍ້ສັງເກດອ່ືນໆ, ການນຳໃຊ້ :
ໄມ້ໃຊ້ເຮັດລູກຂີດໄຟ ແລະ ເຮັດກັບ ແອບຕ່າງໆ, ນ້ຳມັນ ຊຶ່ງມີກິ່ນຫອມ ຫຼຸດນ້ຳມັນຂອງ ຊະນິດ Canarium albumໃຊ້ສຳລັບເອົາກິ່ນ.

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສຶກສາ :
BT 135 (Herbarium of Faculty of Sciences-NUoL, NHN-Leiden and CIRAD-Montpellier).

ເອກກະສານອ້າງອີງ :
Flore Générale de l’Indochine. 1911-1912. Vol.1, Fasc. (7). Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire de Phanérogamie, Paris, France.
Dung, Vu Van. 1996. Vietnam Forest Trees. Agriculture Publishing House, Hanoi, Vietnam.

Top of the page