Parashorea chinensis Wang Hsie - DIPTEROCARPACEAE

ຊ່ືພ້ອງ : Shorea chinensis (H. C. Wang) H. Zhu
Shorea wangtianshuea Y.K. Yang & J.K. Wu

English   Lao   

ລັກສະນະພືດສາດ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ

ລັກສະນະພືດສາດ :

ລັກສະນະເດັ່ນໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຊະນິດໄດ້ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ໃບຂຽວຕະຫລອດປີ ຂະໜາດໃຫຍ່, ມີຮາກພຶງ, ເປືອກ ລຽບ ຫຼື ມີຮອຍແຕກເລັກນ້ອຍ. ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ ເປັນນ້ຳ ມັນ, ສີອອກເຫຼືອງ. ໃບດ່ຽວ ຈັບສະຫຼັບ ພາຍໃນ ແຜ່ນພຽງດຽວ, ໂຄນໃບມົນ, ດ້ານລຸ່ມມີຂົນຮູບດາວ. ມີຫູໃບ. ໝາກແມ່ນໝາກ ເປືອກແຂງໄຂບໍ່ໄດ້ ມີ 5 ປີກຍາວເທົ່າໆກັນ.
ປະເພດພືດ : ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຜັດປ່ຽນໃບ ຂະໜາດໃຫຍ່, ສູງ 40-50 ແມັດ ແລະ ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 80-100 ຊມ. ເຣືອນຍອດຫ່າງໆ.
ລຳຕົ້ນ ແລະ ເປືອກ : ລຳຕົ້ນຕັ້ງຊື່, ເປັນຮູບທໍ່ກົມ, ຢູ່ຕີນຕົ້ນມີພືງຮາກ ຂະໜາດນ້ອຍ. ເປືອກ ຂອງລຳຕົ້ນ ມີສີເທົາ ຫຼື ສີບົວແກມສີອອກສີນ້ຳຕານ, ເປືອກລຽບ ຫຼື ມີຮອຍ ແຕກຕາມລວງຍາວຕື້ນໆ, ເປືອກໃນມີກິ່ນອ່ອນໆ, ເປືອກນອກມີສີຂຽວ.
ງ່າ ແລະ ກິ່ງນ້ອຍ : ກິ່ງງ່າ ເປັນຮູບທໍ່ກົມ ມີຂົນຮູບດາວປົກຫຸ້ມໄວ້.
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ : ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກມາມີສີເຫຼືອງ, ມີສານນ້ຳມັນ.
ໃບ : ໃບດ່ຽວຮຽງສະຫຼັບ, ຂະໜາດ 6-20 X 2.7-8 ຊມ, ຮູບສ້ວຍແກມຮູບຂອບ ຂະໜານ, ປາຍໃບມີຫາງສັ້ນ.ກ່າງກາງຟູຂຶ້ນ ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໃບ, ກ່າງໃບ ຂັ້ນສອງສະຫຼຽງມຸມເຫວີໃຫ້ກ່າງກາງ, ຂະໜານກັນຫ່າງໆ, ເສັ້ນກ່າງຂັ້ນສາມ ຈັດເປັນຕານໜ່າງ.
ຊໍ່ດອກ / ດອກ : ດອກ ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີກິ່ນຫອມ, ດອກ ຈັບເປັນຊໍ່ດອກແບບ ແຕກແໜງ, ອອກຢູ່ປາຍ ຫຼື ອອກດ້ານຂ້າງຂອງ ກິ່ງ , ໝົດຊໍ່ດອກ ມີຂົນຮູບດາວ ອອ່ນໆປົກຫຸ້ມດົກ ໜາ. ຄວາມຍາວຂອງກ້ານດອກ ຕ່ຳກວ່າ 0.50 ຊມ.
ໝາກ : ໝາກເປັນໝາກແຫ້ງ ເປືອກແຂງເມັດດຽວ, ຮູບໄຂ່ຫາ ຮູບກົມຮີ, ຂະໜາດ 2,2-2,8 X 1,1-1,5 ຊມ, ປາຍ ໝາກແຫຼມ ມີປີກໃຫຍ່ ສອງປີກ ແລະ ປີກນ້ອຍ ສາມປີກ, ມີຂົນແລບໆແບບເສັ້ນໃໝປົກຫຸ້ມຢ່າງດົກໜາ.
ແກ່ນ : ແກ່ນ ມີ 1 ເມັດ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ :

ພົບໃນປ່າຂັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ປ່າໂຄກ ບ່ອນທີ່ຊຸ່ມ ຈົນຮອດ ລະດັບສູງ ເຖິງ 1000 ແມັດ. ລະດູອອກດອກແຕ່ເດືອນ ເມສາເຖີງເດືອນ ມິຖຸນາ;ລະດູ ອອກໝາກແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ເຖິງເດືອນ ກັນຍາ.

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ :

ເກີດຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ (ຢຸນນານ (ແມ່ແບບ)), ພາກເໜືອວຽດນາມ ແລະ ລາວ ( ແຂວງຄຳມ່ວນ).

ຂໍ້ສັງເກດອ່ືນໆ, ການນຳໃຊ້ :
ເນື້ອໄມ້ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີ ສີອອກເຫຼືອງ ຫຼືສີບົວຫາສີບົວແກມສີອອກເທົາ, ໃຊ້ເປັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຟີນີເຈີຫຼາຍຊະນິດ.

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສຶກສາ :
BT 245 (Herbarium of Faculty of Sciences-NUoL, NHN-Leiden and CIRAD-Montpellier).

ເອກກະສານອ້າງອີງ :
Flore du Cambodge, du Laos et du Viêtnam. 1960-2003. Vol. 25. Muséum national d'histoire naturelle, Paris, France.
Dung, Vu Van. 1996. Vietnam Forest Trees. Agriculture Publishing House, Hanoi, Vietnam.
Hoang Van Sam, Khamseng & P.J.A. Keβler. 2004. Trees of Laos and Vietnam: A field guide to 100 economically or ecologically important species. Blumea no 49.
Dipterocarps of Vietnam. 2005. Forest Science Institute of Vietnam. Agricultural Publishing House, Hanoi, Vietnam.

Top of the page