ಕ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಕ್ಸಿಫೆರ್ L. - ಯೂಫೊರ್ಬಿಯೇಸಿ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 10 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ನಯವಾಗಿದ್ದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ; ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು ದಟ್ಟವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ-ಮೃದುತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು,ಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.8-3 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು 3.8 -13 X 2 - 6 ಸೆಂ. ಮೀ. ಗಾತ್ರ, ವಿಶಾಲವಾದ ಅಂಡಾಕಾರ, ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ಮಾದರಿಯ ತುದಿ, ಉಪ-ಹೃದಯಾಕಾರದ ಬುಡ,ಅನಿಯತವಾಗಿ ಗರಗಸ ದಂತಿತ ಅಥವಾ ದುಂಡೇಣಿನ ದಂತಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಂಚು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ದಟ್ಟವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ-ರೋಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು ಬುಡದಲ್ಲಿ 3 ನಾಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ;ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು 4-6 ಜೋಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಧೃಢವಾದ ಜಾಲಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರದ ತಳ ಬಾಗದ ಬುಡ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟು ಸಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವೃಂತವುಳ್ಳ 2 ಜೋಡಿ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಮಧ್ಯಾಭಿಸರ ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೂಗಳು ತುದಿಯ ಕಡೆಗಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಬುಡದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಸಂಪುಟ ಫಲಗಳು 0.8 –1 ಸೆಂ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಉಪ-ದುಂಡಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ನಕ್ಷತ್ರ-ರೋಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 3ಬೀಜಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

1300 ರಿಂದ 2300 ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಒಳಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ;ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

L., Sp. Pl.1005.1753(lacciferum); Gamble, Fl.Madras 2:1315.1993 (rep.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala – Flowering plants, part 6, 413.2004;Saldanha,Fl. Karnataka 2; 127.1996.

Top of the Page