ക്രിപ്‌റ്റോകാരിയ വൈറ്റിയാന Thw. - ലോറേസി

Synonym : ക്രിപ്‌റ്റോകാരിയ ബോഡില്ലോണി ഗാംബിള്‍

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 25 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : ശ്വസനരന്ധ്രങ്ങളുളള, ഇളം തവിട്ട്‌ നിറത്തിലുളള പുറംതൊലി.
Branches and Branchlets : ഉപഅരോമിലമായ, ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍, തണ്ടിന്റെ രണ്ടുഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായടുക്കിയതാണ്‌; മുകളില്‍ ചാലുളള, ഉപഅരോമിലമായ ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.8 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 1.5 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 8 സെ.മീ മുതല്‍ 25 സെ.മീ വരെ നീളവും 3 സെ.മീ മുതല്‍ 11 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആയതാകാരവുമാണ്‌, ചിലപ്പോള്‍ ദീര്‍ഘവൃത്തീയ ആയതാകാരം, പത്രാഗ്രം മുനപ്പില്ലാത്ത ചെറുദീര്‍ഘാഗ്രമാണ്‌, പത്രാധാരം വൃത്താകാരമോ നിശിതമോ ആണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതം, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലമാണ്‌, കീഴെ നീലരാശി കലര്‍ന്നതാണ്‌; മുകളില്‍ ചാലുളള മുഖ്യസിര; അരികുകള്‍ക്ക്‌ ഏതാണ്ട്‌ സമാന്തരമായി പോകുന്ന, പ്രബലമായ 7 മുതല്‍ 13 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; വിദൂര-പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള നേര്‍ത്ത ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; മറ്റ്‌ ചെറു ഞരമ്പുകള്‍ സൂക്ഷമജാലിതമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ കക്ഷീയമോ ഉച്ഛസ്ഥമോ ആയ ആയഞ്ഞ റസീം പാനിക്കിളുകളാണ്‌.
Fruit and Seed : ഒറ്റ വിത്തുളള കായ, 1.5 സെ.മീ കുറുകേയുളള, മിനുസമായ ഗോളാകാര ഡ്രൂപ്പ്‌ ആണ്‌.

Ecology :

900 മീറ്റര്‍ വരെ, താഴ്‌ന്ന ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ സാധാരണയായി ഉപമേലാപ്പ്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു, പ്രാദേശികമായി ചിലപ്പോള്‍ 1200 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലേക്ക്‌ വ്യാപിക്കാറുണ്ട്‌.

Distribution :

ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, മ്യാന്‍മാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്നു; പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും വളരുന്നു.

Literatures :

Kew Bull. 1925. 127; Gamble, Fl. Madras 2: 1218. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 398. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 64. 1996.

Top of the Page