ഡയോസ്‌പൈറസ്‌ നീലഗിരിക്ക Bedd. - എബണേസി

Vernacular names : Tamil: കരുMalayalam: കരിന്‍ചോര, കരിംതുവര

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 20 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : കറുത്ത നിറത്തിലുളള പുറംതൊലി.
Branches and Branchlets : കനത്ത റൂഫസ്‌ രോമിലമായ ഇളം ഉപശാഖകള്‍ ഉരുണ്ടതാണ്‌; അഗ്രമുകുളവും കക്ഷ്യമുകുളവും കനത്തില്‍ തുരുമ്പന്‍ രോമിലമാണ്‌.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരമായി, തണ്ടിന്റെ രണ്ടുഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായടുക്കിയിരിക്കുന്നു; മൂക്കുമ്പോള്‍ അരോമിലമാകുന്ന, ചാലോട്‌കൂടിയ ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.6 സെ.മീ മുതല്‍ 1 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 6.5 സെ.മീ മുതല്‍ 1.8 സെ.മീ വരെ നീളവും 2 സെ.മീ മുതല്‍ 4.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, സാധാരണയായി വീതികുറഞ്ഞ ദീര്‍ഘവൃത്തംതൊട്ട്‌ വീതികുറഞ്ഞ ആയതാകാരംവരെയാണ്‌, ചിലപ്പോള്‍ അപകുന്താകൃതിയായിരിക്കും, പത്രാഗ്രം മുനപ്പില്ലാത്ത നിശിതാഗ്രം തൊട്ട്‌ ദീര്‍ഘാഗ്രംവരെയാകാം, പത്രാധാരം നിശിതംതൊണ്ട്‌ നീണ്ട്‌ നേര്‍ത്തവസാനിക്കുന്നതുവരെയാകാം, അരികുകള്‍ കീഴറ്റത്തിലെങ്കിലും മടങ്ങിയിരിക്കും, ചര്‍മ്മിലപ്രകൃതം, ഇളതായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഇരുഭാഗത്തും കനത്തില്‍ തുരുമ്പന്‍ രോമിലമാണ്‌, പിന്നീട്‌ അരോമിലമാണ്‌; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ചാലോട്‌ കൂടിയതാണ്‌, ഏറെ വ്യക്തമല്ലാത്ത, ആരോഹണക്രമത്തിലുളള 6 മുതല്‍ 9 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ അപ്രസക്തമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : മഞ്ഞകലര്‍ന്ന വെളുത്തനിറത്തിലുളള പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌; ആണ്‍ പൂക്കള്‍ കക്ഷീയ സൈമുകളിലുണ്ടാകുന്നു, പെണ്‍പൂക്കള്‍ ഒറ്റക്കായി കക്ഷ്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : മിനുസമുളള 8 വിത്തുകളുളള കായ, 2.5 സെ.മീ വരെ കുറുകേയുളള ഗോളാകാരബെറിയാണ്‌, കായോട്‌ ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്ന ബാഹ്യദളങ്ങള്‍ പിന്നാക്കം വളഞ്ഞഅരികുകളോടെയാണ്‌.

Ecology :

സാധാരണയായി, 800 മീറ്ററിനും 1600 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ ആര്‍ദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌ - തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലെ പെരിയാര്‍ മേഖലക്കും ആനമലക്കുമിടയില്‍ സാധാരണമാണ്‌, മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലെ പാലക്കാട്‌ മലകളിലും കൂര്‍ഗ്‌ മേഖലയിലും അപൂര്‍വ്വമായും കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Beddome, Ic. Pl. Ind. Or. 7: 27. t. 136. 1871; Gamble, Fl. Madras 2: 775. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 271. 2004; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 181. 2005.

Top of the Page