ಯೂಜೀನಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕಡೆನ್ಸಿಸ್ Bedd. - ಮಿರ್ಟೇಸಿ

English   Kannada   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 7 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನಿಯತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಚಕ್ಕೆಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಎಳೆಯ ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು ನಸುಗೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೃದುತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಜೋಡನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಂಡದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಿನ ಲಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.8 – 1.2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು ಕಾಲುವೆಗೆರೆ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೃದುತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು 3.5 – 7.5(-10) X1 – 3 ಸೆಂ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರವಿದ್ದು ಬುಗುರಿ – ಬುಗುರಿಭರ್ಜಿ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅಂಡವೃತ್ತಾಕೃತಿಯ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚೂಪಲ್ಲದ ತುದಿ,ಬೆಣೆಯಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಒಳಬಾಗಿದ ಬುಡ,ಹಿಂಸುರುಳಿಯಾದ ಅಂಚು, ತೊಗಲನ್ನೋಲುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಸುಗೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೃದುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ನಂತರ ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಬೇಧ್ಯ ಚುಕ್ಕೆ ರೂಪದ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ;ಮಧ್ಯ ನಾಳ ಕಾಲುವೆಗೆರೆ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ; ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು 6 -10 ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂತರ ಅಂಚಿನ ನಾಳಗಳು ಇರುತ್ತವೆ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು : ಹೂಗಳುಕಿರು ಗಾತ್ರದ ವೃಂತದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಹೂ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಅಂದಾಜು 2.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ / ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿ ಫಲಗಳು ಅಂಡವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಕುಟದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆಯ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಸುಗೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಮೃದುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ;ಬೀಜ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

300 ಮತ್ತು 600ಮೀ. (ಕೆಲವು ವೇಳೆ 1100 ಮೀ.ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುತ್ತದೆ) ನಡುವಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಒಣ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಒಳಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಅಗಸ್ತ್ಯಮಲೈನ ಪೂರ್ವ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿತಿ :

ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿ (IUCN, 2000)

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Bedd., Ic.t. 273. 1868 – 1874;Gamble, Fl. Madras 1:484.1997(rep.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6:174.2004.

Top of the Page