ಮಲ್ಲೋಟಸ್ ಅಟ್ರೋವೈರೆನ್ಸ್ Muell.-Arg. - ಯೂಫೊರ್ಬಿಯೇಸಿ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 8 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮುಖ – ಕತ್ತರಿಯಾಕಾರದ ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಸಮ ಜೋಡಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ; ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.3-2 ಸೆಂ.ಮೀ.ಉದ್ದವಿದ್ದು ಕಾಲುವೆಗೆರೆ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 6 -14.5 X 2.5 – 6 ಸೆಂ. ಮೀ. ಗಾತ್ರ, ಅಂಡವೃತ್ತದಿಂದ ಬುಗುರಿವರೆಗಿನ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳ ತುದಿ ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ಕಿರಿದಾದ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಚೂಪಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಬುಡ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ;ಅಂಚು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಂತರವುಳ್ಳ ದಂತಿತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ; ಮೇಲ್ಮೈ ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಟು ರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ;ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು 7 ರಿಂದ 9 ಜೋಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಬುಡದಲ್ಲಿನ ಜೋಡಿಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮುಖಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಹೂಗಳು ಏಕಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ ಮಧ್ಯಾಭಿಸರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 10 ಸೆಂ.ಮೀ.ಉದ್ದ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ;ಹೂ ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.5 ಸೆಂ. ಮೀ. ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಸಂಪುಟ ಫಲಗಳು 2-ಹಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಹಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

600 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ತೊರೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮಲಬಾರಿನ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Linnaea, 34:195.1865;1922; Gamble, Fl.Madras 2:1322.1993 (rep.ed.) ;Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala – Flowering plants, part 6, 423.2004..

Top of the Page