മല്ലോട്ടസ്‌ സുബ്രമണ്യാമി Ellis - യൂഫോര്‍ബിയേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : ഏതാണ്ട്‌ 6 മീറ്റര്‍ ഉയരമുള്ള മരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : ഇളതായിരിക്കുമ്പോള്‍, ചെറുതായി, തവിട്ട്‌ നിറത്തിലുള്ള നക്ഷത്രാകാര രോമിലമായതും, ശ്വസനരന്ധ്രങ്ങളുള്ള പരന്ന ഇളം ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, സമ്മുഖ, ഡെക്കുസേറ്റ്‌ ക്രമത്തിലുള്ള, അസമ ജോഡികളായുണ്ടാകുന്നു; അടയാളം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ എളുപ്പം പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന അനുപര്‍ണ്ണങ്ങള്‍; കൊഴുത്ത മഞ്ഞ സ്രവം നിറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥികളുള്ള, ഉരുണ്ട ഇലഞെട്ടിന്‌ 5 സെ.മീ. വരെ നീളം, പത്രഫലകവുമായി ചേരുന്ന സന്ധിയില്‍ ഒരു ജോഡി ഗ്രന്ഥികളുണ്ട്‌; പത്രഫലകത്തിന്‌ 27 സെ.മീ. വരെ നീളവും 12 സെ.മീ വരെ വീതിയും ആകൃതി കുന്താകാരം തൊട്ട്‌ ദീര്‍ഘവൃത്താകാരം വരെയാകാം, പത്രാഗ്രം നീളമുള്ള ദീര്‍ഘാഗ്രമാണ്‌, പത്രാധാരം ഉപകോണാകാരം തൊട്ട്‌ വൃത്താകാരം വരെയാകാം, അരികുകള്‍ ദൂരെ ദൂരെയായി ക്രമരഹിതമായി സിനുവേറ്റ്‌-ദന്തിതമാണ്‌, കീഴെ കൊഴുത്ത മഞ്ഞ സ്രവമുള്ള ഗ്രന്ഥികള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്‌; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നതാണ്‌; ഏതാണ്ട്‌ 15 ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ ചരിഞ്ഞ പെര്‍കറന്റ്‌ ആണ്‌.
Inflorescence / Flower : മിക്കവാറും ഉച്ഛസ്ഥമോ കക്ഷീയമോ ആയ, തുരുമ്പന്‍ രോമിലമായ പൂങ്കുലകളിലുണ്ടാകുന്ന പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌; ആണ്‍ പൂക്കള്‍ക്ക്‌ നേര്‍ത്ത പച്ചനിറമാണ്‌.
Fruit and Seed : ഓരോ അറയിലും ഓരോ വിത്തുള്ള കായ, കൊഴുത്ത മഞ്ഞ സ്രവമുള്ള ഗ്രന്ഥികളുള്ള, പ്രകടമായി മുള്ളുകളുള്ളതുമായ, തവിട്ട്‌ നിറത്തിലുള്ള കാപ്‌സ്യൂള്‍ ആണ്‌.

Ecology :

1350 മീറ്ററിനും 1800 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍, ഉയര്‍ന്ന ഉയരമുള്ളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-നീലഗിരി മലകളില്‍ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Bull. Bot. Surv. India 25: 199-201. 1983.

Top of the Page