ಮೆಮೆಸಿಲಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಲ್ Dalz. - ಮೆಲಾಸ್ಟೊಮಟೇಸಿ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : ಅಂದಾಜು 4 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಪೊದೆಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ನಯವಾದ ಸೀಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕವಲುಗಳು ದ್ವಿಭಜಿತವಾಗಿ ಹರಡಿರುತ್ತವೆ;ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಕತ್ತರಿಯಾಕಾರದ ಅಭಿಮುಖ ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ –ಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತೊಟ್ಟುರಹಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಪತೊಟ್ಟುರಹಿತ(ಅಂದಾಜು 0.2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದ)ವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ತೊಟ್ಟು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 3.1-8.9 X 1.1 -3.2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂಡ-ಭರ್ಜಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಚೂಪಲ್ಲದ ಮಾದರಿಯ ತುದಿ ಮತ್ತು ದುಂಡಾದ ಅಥವಾ ಉಪಹೃದಯಾಕಾರದಬುಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ;ಅಂಚು ನಯವಾ -ಗಿರುತ್ತದೆ; ಪತ್ರಗಳು ತೊಗಲನ್ನೋಲುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಮರಹಿತ -ವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಮಧ್ಯನಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕಾಲುವೆ ಗೆರೆ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ; ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿಗಳು ಉದ್ದವಾದ ವೃಂತ(2 ಸೆಂ.ಮೀ.)ಗಳನ್ನುಳ್ಳ,ಉಪತುದಿ ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿ -ನಲ್ಲಿರುವ ಪೀಠಛತ್ರ ಮಾದರಿಯದಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಹೂಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿಗಳು 0.4-0.5 ಸೆಂ.ಮೀ.ವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

700 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಒಳಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಅಗಸ್ತ್ಯಮಲೈನಿಂದಲೂ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Hook. Kew. Journ. 3:121.1851;Gamble, Fl. Madras 1:505.1997 (rep.ed.)Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala Plants, part 6, 182.2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2:40.1996.

Top of the Page