ನೋತೊಪೀಜಿಯ ಬೆಡ್ಡೋಮಿಯೈ Gamble - ಅನಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಸರು : ಅಂಬಟ, ಉಳುಗೇರ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 12 ಮೀ ಎತ್ತರದವರೆವಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ಕಂದು ಮಿಶ್ರಿತ ನಸುಗೆಂಪು ಕಚ್ಚುಗಳುಳ್ಳ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸೀಳೀಕಾ ಮಾದರಿಯ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಭೇಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ತೆಳು ಹಾಗೂ ಗುಂಡಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಜಿನುಗು ದ್ರವ : ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೀರವು ಕೊಳಕು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳ, ಪರ್ಯಾಯ – ಸುತ್ತು ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು,ರೋಮರಹಿತವಾದ,0.6 – 1.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರುವ ಎಲೆತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.ಎಲೆ ಪತ್ರ 6 – 16 x 1.2 - 4.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕುಚಿತ ಅಂಡವೃತ್ತಾಕಾರದಿಂದ ಸಂಕುಚಿತ ಧೀರ್ಘ ಚತುರಸ್ರಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಲರೂಪಿಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ಎಲೆತುದಿ ಹಾಗೂ ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ಒಳಬಾಗಿದ ತಳವುಳ್ಳ ಬುಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಯಂಚು ಅಲೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು. ಮೇಲ್ಮೈ - ತೊಗಲಿನ ತರಹವಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಪತ್ರದ ತಳಭಾಗ ಮಾಸಲು ಬೂದಿ ಹಸಿರುಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಮಧ್ಯನಾಳ ಪತ್ರದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ; ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆ ನಾಳಗಳು 14 ರಿಂದ 20 ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದು, ಮಿತವಾದ ಕೋನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆ ನಾಳಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಎಲೆ ದಿಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಹೂಗಳು ಏಕಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು , ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಯತ ಮಧ್ಯಾಭಿಸರ ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ ಅಥವಾ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಕವಲೊಡೆದ ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಕಾಯಿಗಳು ಡ್ರೂಪ್ ಫಲ ಮಾದರಿಯವು ಹಾಗೂ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿದ್ದುಒಂದು ಬೀಜವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

ಈ ಪ್ರಭೇಧ ಒಳಛಾವಣಿ ಮರಗಳಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳಾಗಿ ಅರೆ- ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ದಿಂದ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1100 ಮೀ ವರೆಗಿನ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ತೇವಾಂಶರಹಿತ ಲೆಯುದುರು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ; ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ

ಸ್ಥಿತಿ :

ನೋತೊಪೀಜಿಯ ಬೆಡ್ಡೋಮಿಯೈ Gamble var. ವೈನಾಡಿಕಾ Ellis & Chandra. (Bull. Bot. Surv. India 12: 257.1970) ಎಂಬ ಸಸ್ಯವು ಸಹಜ ಪ್ರಭೇಧವಾದ ನೋತೊಪೀಜಿಯ ಬೆಡ್ಡೋಮಿಯೈಗಿಂತ ರೋಮರಹಿತ ಹಾಗೂ ಪರಾಗಾಶಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣದಾದ ಕೇಸರದಂಡ ಹೊಂದಿದ ಚಿಕ್ಕ ಹೂಗಳನ್ನು (2x2 ಮಿ.ಮೀ) ಹೊಂದಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಳಿವಿನಪಾಯದಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ. (IUCN 2000)

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Fl. Pres. Madras 1: 265. 1918; Gamble, Fl. Madras 1: 265. 1997 (re. ed); Saldanha, Fl. Karnataka 2: 207. 1996; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 112. 2004; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu)125. 1990.

Top of the Page