ಆಕ್ನ ಒಬ್ಟ್ಯುಸ್ಯಾಟ DC - ಆಕ್ನೇಸಿ

ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮ : ಆಕ್ನ ಸ್ಕ್ವಾರೋಸ Bennet

Vernacular names : Malayalam: ನಾರೋಲೆ ಮರ,ಮುಡ,ರಾಮತನ ಚಂಪಕ

English   Kannada   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 8 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ;ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ನಸುಗೆಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಯುವಿನಿಮಯ ಬೆಂಡು ರಂಧ್ರಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಂಡದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಿನ ಲಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಕಾವಿನೆಲೆಗಳು ಉದುರಿಹೋಗಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹವು; ತೊಟ್ಟುಗಳು ಅಂದಾಜು0.4 ಉದ್ದವಿದ್ದು ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿದಾಗ ಸಪಾಟ ಪೀನ ಮಧ್ಯದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು 16 ´ 5 ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು,ಅಂಡವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಅಂಡವೃತ್ತ-ಚತುರಸ್ರದಿಂದ ಬುಗುರಿವರೆಗಿನ ಆಕಾರ, ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ದುಂಡಗಿರುವರೆಗಿನ ತುದಿ,ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ದುಂಡಾಗಿರುವ ಬುಡ,ಗರಗಸ ದಂತಿತ ಅಂಚು, ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಾಗದವನ್ನೋಲುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮೇತವಿದ್ದು, ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಮಧ್ಯನಾಳ ಪತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆದ್ದಿರುತ್ತದೆ;ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಅಂದಾಜು 12 ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದು ತುದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಏರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಲಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆ ದಿಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು : ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಾಭಿಸರ ಮಾದರಿಯವು;ಹೂಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದವು;ತೊಟ್ಟುಗಳು 2.5 ಸೆಂ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ / ಬೀಜ : 3-5 ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಡ್ರೂಪ್ಗಳು ವಿಕಸಿತಗೊಂಡ ಬಿಂಬದ ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ; ಪ್ರತಿ ಡ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿಒಂದು ಬೀಜವಿರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ;ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ-

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Syst. Veg. 2: 597. 1825; Gamble, Fl. Madras 1: 166.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 85. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 187. 1996.

Top of the Page