ಶೆಫ್ಲೆರ ವಲ್ಲೀಚಿಯಾನ (Wt. & Arn.) Harms - ಅರಾಲಿಯೇಸಿ

Synonym : ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೋಪಿಯ ವಲ್ಲೀಚಿಯಾನಮ್ Wt. & Arn.; ಹೆಪ್ಟಾಪ್ಲೂರಮ್ ವಲ್ಲೀಚಿಯಾನಮ್ Cl.

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಸರು : ಬೆದ್ಹೆಲೆ, ಬೆತ್ತುಮರ, ಮರುಳಿ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : ಸಣ್ಣ ಮರಗಳು
ಜಿನುಗು ದ್ರವ :
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಹಸ್ತರೂಪಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿಯದಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಉಬ್ಬಿದ ಬುಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಾವಿನೆಲೆಗಳು ಎಲೆತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬುಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಕಿರುತೊಟ್ಟುಗಳು 5ಸೆಂ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಉದ್ದವಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೃದು ತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಿರುಎಲೆಗಳು 5 ರಿಂದ 8 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪತ್ರಗಳು 9 ರಿಂದ 20 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದ, 3.3 ರಿಂದ 7 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಗಲಹೊಂದಿದ್ದು ಚತುರಸ್ರಾಕಾರ ಅಥವಾ ಬುಗುರಿಯಾಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರದ ತುದಿ ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ಮಾದರಿಯವು, ಪತ್ರದ ಬುಡ ಭಿನ್ನಾಗ್ರ ಅಥವಾ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮೈ ತೊಗಲನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು 12 ರಿಂದ 14 ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಕವಲೊಡೆದ ಮಾದರಿಯವು.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಪೀಠಛತ್ರ ಮಂಜರಿಗಳು ಬೃಹತ್ತಾದ ಹಾಗೂ ಕವಲೊಡೆದ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ 18ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮಧ್ಯಾಭಿಸರ ಪುಷ್ಪ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಕಾಯಿಗಳು ಡ್ರೂಪ್ ಮಾದರಿಯವು; ಬೀಜಗಳು ಸಂಕುಚಿತ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

700 ರಿಂದ 200ಮೀ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಭಾರತದ ಪ್ರರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ; ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಸಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Engler & Prantl, Naturl Pflanzenfam. 3 (8): 38. 1894; Gamble, Fl. Madras 1: 570.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 208. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 275. 1996. Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 212. 1990.

Top of the Page