ಶ್ಲೈಶೆರ ಓಲಿಯೋಸ (Lour.) Oken - ಸ್ಯಾಪಿಂಡೇಸಿ

ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮ : ಶ್ಲೈಶೆರ ಟ್ರೈಜುಗ Willd.

Vernacular names : Tamil: ದೂತಲಮ್,ಪೂವನಮ್,ಪೂವಮ್Malayalam: ಚಕೋಟ,ಚೆಂಡಾಲ,ಕೆಂದಾಳೆ,ಸಾಗಡೆ, ಅಕೋಟ,ಚಗಟೆಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಸರು: ಸಿಲೋನ್ ಓಕ್,ಕುಸುಮ್,ಮಕಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ರೀ.

English   Kannada   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 20 ಮೀ ಎತ್ತರದವರೆಗಿನಎಲೆಯುದುರುವ,ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ಕಾಂಡ ಕೊರಕಲುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ;ತೊಗಟೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನಿಯತವಾಗಿ ಚಕ್ಕೆಯೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ;ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ನಸುಗೆಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಎಳೆಯ ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು ಮೃದು ತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಸಮಗರಿ ರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಅಕ್ಷದಿಂಡು ಉಬ್ಬಿದ ಬುಡದ ಸಮೇತವಿದ್ದು, ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ;ಉಪತೊಟ್ಟು 0.3 ಸೆಂ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ;ಉಪಪತ್ರಗಳು 2 ರಿಂದ 3 ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದು, ಅಭಿಮುಖಿ -ಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 4-26 X 1.8 - 9 ಸೆಂ.ಮೀ. ಹೊಂದಿದ್ದು,ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ,ಅಂಡವೃತ್ತ-ಚತುರಸ್ರದಿಂದ ಬುಗುರಿಭರ್ಜಿ-ಬುಗರಿ ರೀತಿಯವರೆಗಿನ ಆಕಾರ,ದುಂಡಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅಗ್ರದಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘ ಕಚ್ಚುಳ್ಳ ಮಾದರಿಯ ತುದಿ, ಅಸಮ್ಮಿತಿಯಾದ,ಬೆಣೆಯಾಕಾರದದಿಂದ ದುಂಡಾಗಿರುವರೆಗಿನ ಮಾದರಿಯ ಬುಡ, ನಯವಾದ ಅಂಚು,ತೆಳು ತೊಗಲನ್ನೋಲುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತ -ವಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಮಧ್ಯನಾಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದಿರುತ್ತದೆ; ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಅಂದಾಜು 16 ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿದ್ದು,ಅಂಚಿನ ಬಳಿ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಜಾಲಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆ ದಿಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು : ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿಗಳು ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿನ ಪುನಾರಾವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಮಾದರಿಯವು;ಹೂಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಪತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ / ಬೀಜ : ಡ್ರೂಪ್ಗಳು1.5 X 1ಸೆಂ.ಮೀ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು,ಅಂಡವೃತ್ತದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಗ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೊನಚು ಮುಳ್ಳಿನ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮದ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ;ಬೀಜಗಳು 1 ರಿಂದ 2 ಇದ್ದು, ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆವೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

1000 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಯುದುರುವ ಕಾಡುಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಇಂಡೋಮಲೇಸಿಯ;ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬೇಧ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Oken, Allg. Naturgesch. 3: 1341. 1841; Gamble, Fl. Madras 1: 248. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6:109. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 196. 1996; Cook, Fl. Bombay 1:266. 1903; Almeida, Fl. Maharashtra 1:282. 1996.

Top of the Page