ಸೈಝೀಸಿಯಂ ಲೀನಿಯೇರ್ Wall. - ಮಿರ್ಟೇಸಿ

Synonym : ಯೂಜೀನಿಯ ಲೀನಿಯಾರಿಸ್ Duthie

English   Kannada   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 5 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಎಳೆ ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ಉಪ-ದುಂಡಾಗಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಜೋಡನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಂಡದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಿನ ಲಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.5-0.7 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದಹೊಂದಿದ್ದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆರೆ ಸಮೇತವಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು 4-8.5X0.6-1.4 ಸೆಂ.ಮೀ.ನ ಗಾತ್ರವಿದ್ದು ರೇಖಾತ್ಮಕ-ಭರ್ಜಿಯ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಬರ ಬರುತ್ತಾ ಚೂಪಾಗುವ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ರೀತಿಯವರೆಗಿನ ತುದಿ, ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಳಬಾಗಿದ ರೀತಿಯವರೆಗಿನ ಬುಡ, ನಯವಾದ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಪತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಾಶ ಭೇಧ್ಯ ರಸಗ್ರಂಥಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಸಮೇತವಿದ್ದು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೊಗಲನ್ನೋಲುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಮಧ್ಯ ನಾಳ ಕೊಂಚವಾಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ;ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಓರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಅಂತರ ಅಂಚಿನ ನಾಳಗಳು ಇರುತ್ತವೆ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳ ಕವಲುಗಳು ಅಕ್ಷದ ಕಡೆಗಿರುತ್ತವೆ .
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು : ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಾರಂಭಿ ಮಾದರಿಯವು;ಹೂಗಳು ಸನ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರೆಯ ಕೊಳವೆ 0.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು ಪ್ರಣಾಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಹೂ ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ;
ಕಾಯಿ / ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿ ಫಲಗಳು ಮುಕುಟದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರೆಯ ಎಸಳುಗಲ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

1400ಮೀ. ನಡುವಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಳೆಗಲ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಲೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Prodr. 3:260. 1828;Gamble, Fl. Madras 1: 479.1997(rep.ed.)Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6:179.2004.

Top of the Page