Hopea odorata Roxb. - DIPTEROCARPACEAE

ຊ່ືພື້ນເມືອງເປັນພາສາລາວ : ໄມ້ແຄນເຣືອ Mai khaen hua

English   Lao   

ລັກສະນະພືດສາດ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ

ລັກສະນະພືດສາດ :

ລັກສະນະເດັ່ນໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຊະນິດໄດ້ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຽວຕະຫຼອດປີ ຂະໜາດໃຫຍ່, ເປືອກມີຮອຍແຕກເລິກ, ມີທາດແຫຼວລະບາຍອອກເປັນນ້ຳມັນ. ໃບມີຂຸມແມງບໍມີຂົນ. ມີຫູໃບ, ຂະໜາດນ້ອຍ. ດອກມີເພດຮ່ວມ, ສີເຫຼືອງ. ໝາກເປືອກ ແຂງໄຂບໍ່ໄດ້ ມີປີກໝາກຍາວ 2 , ປີກໝາກສັ້ນ 3.
ປະເພດພືດ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຽວຕະຫລອດປີ ສູງເຖິງ 40 ມ.
ລຳຕົ້ນ ແລະ ເປືອກ : ລຳຕົ້ນຊື່. ເປືອກສີນ້ຳຕານເ ຂັ້ມແກມສີຂີ້ເຖົ່າ, ເປືອກມີຮອຍແຕກເລິກ.
ງ່າ ແລະ ກິ່ງນ້ອຍ : ກິ່ງງ່າກົມມົນ, ກ້ຽງ ບໍ່ມີຂົນ.
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ : ທາດແຫຼວທີ່ໄຫຼອອກເປັນນ້ຳມັນ.
ໃບ : ໃບດ່ຽວ , ຈັບສະຫລັບກັນ ໃນແຜ່ນພຽງດຽວ, ແຜ່ນໃບຮູບໄຂ່ແຄບ ຫາຮູບຮີ , ປາຍໃບສ້ວຍແຫຼມ, ຖານໃບຮູບມົນ, ມີຂຸມແມງ ບໍ່ມີຂົນ, ຂອບໃບລຽບ. ກ່າງຂັ້ນໜຶ່ງເປັນເສັ້ນດ່ຽວ, ເສັ້ນກ່າງຂັ້ນສອງ ແລະ ຂັ້ນສາມສະຫຼຽງ ໃຫ້ກ່າງກາງ. ຫູໃບນ້ອຍ, ບໍ່ຫຸ້ມເອັາກິ່ງງ່າ.
ຊໍ່ດອກ / ດອກ : ດອກ ສີເຫຼືອງ, ມີຈຳນວນຫຼາຍ, ຈັດລຽງເປັນຊໍ່ດອກ ຊຶ່ງອອກຢູ່ປາຍ ແລະ ຂ້າງກິ່ງ, ດອກມີສອງເພດ. ກ້ານດອກ ຍາວເຖິງ 3 ມມ.
ໝາກ : ໝາກເປືອກແຂງໄຂບໍ່ໄດ້ມີປີກ, ຍາວເຖິງ 6 ຊມ, ມີປີກຍາວ 2 ປີກ ແລະ ປີກສັ້ນ 3 ປີກ, ໝາກບໍ່ແຕກ ອອກເມ່ືອສຸກແລ້ວ, ໝາກກ້ຽງ.
ແກ່ນ : ແກ່ນ ມີ 1 ເມັດ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ :

ເປັນພືດພົບທົ່ວໄປໃນລະດັບປານກາງໃນປ່າດົງດິບ.

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ :

ພົບ​ຢູ່​ປະ​ເທດ ມ່ຽນມ້າ, ອິນເດັຍ (ອັນດາມັນ),ອິນໂດຈີນ, ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ ​ແຫຼມມາເລ, ໄທ ແລະ ລາວ (ອັດຕະປື, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ວຽງຈັນ, ເຊກອງ ແລະ ຊຽງຂວາງ).

ຂໍ້ສັງເກດອ່ືນໆ, ການນຳໃຊ້ :
ເປັນປະເພດໄມ້ເນື້ອແຂງດີເລີດ,ໃຊ້ສຳຫລັບກໍ່ສ້າງ.

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສຶກສາ :
BT 165, BT 318 (Herbarium of Faculty of Sciences-NUoL, NHN-Leiden and CIRAD-Montpellier).

ເອກກະສານອ້າງອີງ :
Gardner S., Sidisunthorn P. & Anusarnsunthorn V. 2000. A field guide to Forest Trees of Northern Thailand. Kobfai Publishing Project. Bangkok. Thailand.

Top of the page