Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex K. Schum. - BIGNONIACEAE

ຊ່ືພື້ນຖານ : Spathodea stipulata Wall.

ຊ່ືພ້ອງ : Dolichandrone stipulata (Wall.) Clarke

ຊ່ືພື້ນເມືອງເປັນພາສາລາວ : ແຄຂົນ Khae khon

English   Lao   

ລັກສະນະພືດສາດ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ

ລັກສະນະພືດສາດ :

ລັກສະນະເດັ່ນໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຊະນິດໄດ້ : ປົກກະຕິ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຜັດປ່ຽນໃບ , ເປືອກມີຮອຍແຕກ, ກິ່ງງ່າມີຂົນ. ໃບປະສົມປາຍຄີກ, ຈັບພາບກັນ,ໃບຍ່ອຍຈັບພາບ. ດອກມີເພດຮ່ວມ, ກີບດອກສີເຫຼືອງເປື້ອນ ມີຕ່ອມໃຫຍ່ ຊຶ່ງຄືຕຸ່ມ ຕູດຢູ່ດ້ານນອກ. ໝາກແມ່ນໝາກແຫ້ງໄຂໄດ້ແບບແຄບຊູນຍາວ ຄ້າຍຄືຝັກ, ມີຂົນໜາຄືແຜ່ນແລນ, ສີເປື້ອນ. ແກ່ນ ມີປີກ.
ປະເພດພືດ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ຜັດປ່ຽນໃບ ຫລື ບາງຄັ້ງຄາວຂຽວຕະຫລອດປີ ສູງເຖິງ 25 ມ.
ລຳຕົ້ນ ແລະ ເປືອກ : ລຳຕົ້ນຊື່, ເປືອກສີນ້ຳຕານ ອົມສີຄຼີມ, ມີຮອຍແຕກຕື້ນ.
ງ່າ ແລະ ກິ່ງນ້ອຍ : ກິ່ງງ່າກົມມົນ, ມີຂົນ.
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ : ບໍ່ມີທາດແຫຼວລະບາຍອອກ.
ໃບ : ໃບປະສົມ ແບບຂົນນົກ ປາຍຄີກ , ຈັບພາບ, ບິ້ງ ໃບຮູບຮີ ຫາຮູບໄຂ່ແຄບ, ປາຍໃບສ້ວຍແຫຼມ, ຖານໃບມົນ, ຂອບໃບເປັນແຂ້ວເລ່ືອຍ, ມີຕ່ອມພົ້ນຢູ່ຕາມ ແຜ່ນໃບສ່ວນໂຄນ ແບບກະແຈກກະຈາຍ, ບິ້ງໃບ ຄູ່ຕ່ຳສຸດຄ້າຍຄື​ຫູໃບ. ກ່າງໃບ ຂັ້ນໜຶ່ງເປັນເສັ້ນດ່ຽວ, ກ່າງຂັ້ນສອງສະຫຼຽງໃຫ້ກ່າງກາງ, ກ່າງຂັ້ນສາມ ເປັນຕາ ໜ່າງ.
ຊໍ່ດອກ / ດອກ : ດອກສີເຫຼືອງເປື້ອນ, ມີຈຳນວນຫຼາຍ, ຈັດລຽງເປັນຊໍ່ດອກ, ອອກຕາມ ຕຳແໜ່ງປາຍຍອດ, ດອກມີເພດ ຮ່ວມ, ກ້ານດອກ ຍາວກ່ວາ 0.5 ເຊັນ, ດ້ານນອກຂອງກີບດອກ ມີຕ່ອມໃຫ່ຍ ຄ້າຍຕູດ (2 - 3 ມມ) .
ໝາກ : ໝາກແມ່ນໝາກແຫ້ງໄຂໄດ້ແບບແຄບຊູນຍາວ ຄ້າຍຄືຝັກ, ຂະໜາດ 47 - 70 ຊມ,ແຕກອອກ ເປັນສອງສ່ວນຕາມລວງຍາວເມື່ອສຸກແລ້ວ.
ແກ່ນ : ແກ່ນ ມີຫລາຍ ເມັດ, ແກ່ນມີມີ ປີກ 2 ປີກ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ :

ພົບໃນປ່າປ່ຽນໃບ ແລະ ປ່າດົງດິບ ທີ່ມີລະດັບສູງຂອງນ້ຳທະເລເຖິງ 1600 ມ.

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ :

ພົບຢູ່ປະເທດ ມ່ຽນມ້າ, ອິນເດັຍ (ອັນດາມັນ ), ໄທ, ລາວ (ແຂວງຄຳມ່ວນ )

ຂໍ້ສັງເກດອ່ືນໆ, ການນຳໃຊ້ :
ໜໍ່ອອ່ນກິນໄດ້.

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສຶກສາ :
BT 925, LAO 171, LAO 187 (Herbarium of Faculty of Sciences-NUoL, NHN-Leiden and CIRAD-Montpellier)..

ເອກກະສານອ້າງອີງ :
Hoang Van Sam, Khamseng Nanthavong & P.J.A. Keßler. 2004. Trees of Laos and Vietnam. Blumea 49: 201--349.

Top of the page