Nyssa javanica (Blume) Wang. - NYSSACEAE

ຊ່ືພື້ນຖານ : Agathisanthes javanica Blume

ຊ່ືພ້ອງ : Nyssa arborea (Blume) Koord.
Nyssa bifida Craib
Nyssa sessiliflora Hook.f. & Thomson
Daphniphyllopsis capitata Kurz

ຊ່ືພື້ນເມືອງເປັນພາສາລາວ : ໝາກເຖິນ Mak Theun

English   Lao   

ລັກສະນະພືດສາດ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ

ລັກສະນະພືດສາດ :

ລັກສະນະເດັ່ນໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຊະນິດໄດ້ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນຜັດປ່ຽນໃບ ຫຼື ໃບຂຽວຕະຫລອດປີ, ເປືອກລຽບຫາເປືອກ ແຕກເຫີບເລັກນ້ອຍ, ກິ່ງງ່າມີຂົໜ. ໃບດ່ຽວ ຈັບສະຫຼັບ, ໂຮມກັນ ຢູປາຍຂອງງ່າ, ແຜ່ນໃບດ້ານລຸ່ມ ອອກສີຂຽວ ແກມສີນ້ຳເງິນ. ດອກມີເພດແຍກຕ່າງຕົ້ນ, ຈັດເປັນຫົວດອກ. ໝາກເນື້ອມີແກນ.
ປະເພດພືດ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ຜັດປ່ຽນໃບໄລຍະສັ້ນໆ ຫລື ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ຂຽວຕະຫລອດປີສູງເຖິງ 40 ມ.
ລຳຕົ້ນ ແລະ ເປືອກ : ລຳຕົ້ນຊື່ ຫຼື ເນີ້ງ, ເປືອກສີຂີ້ເຖົ່າເຂັ້ມ ຫຼື ສີນ້ຳຕານ ເຂັ້ມ, ລຽບ ຫາມີເກັດເປັນແຜ່ນບາງໆເລັກນ້ອຍ.
ງ່າ ແລະ ກິ່ງນ້ອຍ : ກິ່ງງ່າກົມມົນ, ມີຂົນ.
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ : ບໍ່ມີທາດແຫຼວລະບາຍອອກ.
ໃບ : ໃບດ່ຽວ, ຈັບສະຫລັບ ແລະ ກ້ຽວວຽນ, ໃບ ສ່ວນຫຼາຍມັກເປັນຈຸ້ມຢູ່ປາຍກິ່ງ, ແຜ່ນໃບຮູບຮີ ຫາ ຮູບໄຂ່ປີ້ນ, ປາຍໃບສ້ວຍແຫຼມຫາແຫຼມເປັນຕິ່ງ, ຖານໃບ ສ້ວຍແຫຼມ, ພື້ນໃບອອກສີຂຽວແກມນ້ຳເງິນ, ຂອບໃບລຽບ.ກ່າງກາງຮາບພຽງ ຢູ່ດ້ານເທິງ, ກ່າງຂັ້ນສອງສະຫຼຽງໃຫ້ກ່າງກາງ ຫາ ສະຫຼຽງມຸມເຫວີ, ຂະໜານ ກັນຫ່າງໆ, ກ່າງຂັ້ນສາມຈັດລຽນເປັນຕາໜ່າງ. ບໍ່ມີຫູໃບ.
ຊໍ່ດອກ / ດອກ : ດອກມີສີອອກຂຽວ, ມີເພດແຍກຕ່າງຕົ້ນ, ດອກຈຳນວນຫຼາຍ ຈັດລຽງ ເປັນຊໍ່ດອກຊຶ່ງເປັນຫົວດອກ, ຊໍ່ອອກດ້ານຂ້າງ, ດອກມີເພດດຽວ, ຕ່າງຕົ້ນ, ກ້ານດອກ ຍາວເຖິງ 3 ມມ.
ໝາກ : ໝາກຄ້າຍໝາກເນື້ອມີແກນ, ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າກາງເຖິງ 2.5 ຊມ, ເປືອກເປັນຄືແຜ່ນໜັງແຂງ, ດ້ານໃນມີເນື້ອ.
ແກ່ນ : ແກ່ນ ມີ 1 ເມັດ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ :

ເປັນພືດພົບທົ່ວໄປໃນປ່າດົງ​ດິບ, ມັກ​ພົບ​ຕາມ​ລຳແມ່ນຳ້ ຢູ່ລະດັບສູງຂອງ ນ້ຳທະເລເຖິງ 2500 ມ.

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ :

ພົບ​ຢູ່​ປະ​ເທດ ມ່ຽນມ້າ, ກຳພູຊາ, ຈີນ (ພາກໃຕ້), ອິນເດັຍ (ເຂດຊິກກີມ, ເຂດ ອັດສຳ), ອິນໂດເນເຊັຍ (ຊູມາຕຼາ, ຊາວາ, ໂບນຽວ), ແຫຼມມາເລເຊັຍ), ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ (ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ຊຽງຂວາງ) .

ຂໍ້ສັງເກດອ່ືນໆ, ການນຳໃຊ້ :
ການນຳໃຊ້ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ.

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສຶກສາ :
BT 431 (Herbarium of Faculty of Sciences-NUoL, NHN-Leiden and CIRAD-Montpellier).

ເອກກະສານອ້າງອີງ :
Gardner S., Sidisunthorn P. & Anusarnsunthorn V. 2000. A field guide to Forest Trees of Northern Thailand. Kobfai Publishing Project. Bangkok. Thailand.

Top of the page