ಸಿನ್ನಮೋಮಮ್ ಫಿಲಿಪೆಡಿಸೆಲ್ಲೇಟಮ್ Kosterm. - ಲಾರೇಸಿ

Synonym : ಸಿನ್ನಮೋಮಮ್ ಗ್ರಸೈಲ್ Sensu J.Hk.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 10 ಮೀ.ವರೆವಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ದನೆಯ ಮೃದು ರೋಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು,ಅಭಿಮುಖ-ಉಪಅಭಿಮುಖ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.7-1.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಉದ್ದವಿದ್ದು,ತೆಳು ಹಾಗೂ ರೋಮರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಕಾಲುವೆಗೆರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ;ಪತ್ರಗಳು 5-8 x 2-5 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂಡವೃತ್ತ-ಅಂಡದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪತ್ರದ ತುದಿ ಬಾಲರೂಪಿ-ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊಂಡಾದ ಅಗ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1-3 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಅಗ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ;ಬುಡ ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ಒಳಬಾಗಿದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ;ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಉಪ-ತೊಗಲ್ಲೊನ್ನೋಲುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಪತ್ರದ ತಳಭಾಗ ಮಾಸಿದ ಬೂದು ಹದಿರು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ;ಪತ್ರಗಳು 3-ನಾಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಗ್ರ ಆಧಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಪಾರ್ಶ್ವ ನಾಳಗಳು ಅಗ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಲಂಬ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆದಿಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡುವ ರೀತಿಯವು; ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ತೀರಾ ಸನಿಹವಾಗಿದ್ದು ಜಾಲಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಹೂಗಳು ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಹುಸಿ-ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು,ತೆಳು ಹಾಗೂ ರೋಮರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಹೂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ;ಹೂ ತೊಟ್ಟುಗಳು ದಾರದ ರೀತಿಯಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿಗಳು ಅಂಡವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು 0.8 ಸೆಂಮೀ. ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಕಾಯಿಗಳ ಪುಷ್ಪಾವರಣ ಆಳಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಬೀಜ 1.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

ಒಳಛಾವಣಿ ಮರಗಳಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರದ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಪ್ರಭೇದ 700 ಮತ್ತು 1500 ಮೀ.ನಡುವಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಅಗಸ್ತ್ಯಮಲೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Bull. Bot. Surv. India 25:92.1983;Gamble,Fl.Madras 2:1223. 1993(rep.ed.);Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala Flowering Plants, part 6: 396. 2004.

Top of the Page