ಸಿನ್ನಮೋಮಮ್ ಮಲಬಾಟ್ರಮ್ (Burm.f.) Bl. - ಲಾರೇಸಿ

Synonym : ಲಾರಸ್ ಮಲಬಾಟ್ರಮ್ Burm.f.; ಸಿನ್ನಮೋಮಮ್ ಇನರ್ಸ್ Reinw.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 15 ಮೀ.ವರೆವಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ನಯವಾಗಿದ್ದು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕೆಗಳ ಸಮೇತವಿದ್ದು ಸುವಾಸನಾಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ತೆಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ಉಪದುಂಡಾಗಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು,ಅಭಿಮುಖದಿಂದ ಉಪಅಭಿಮುಖವರೆಗಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ;ತೊಟ್ಟುಗಳು ಅಂದಾಜು 2 ಸೆಂ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿದಾಗ ಸಪಾಟಪೀನ ಮಧ್ಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಮರಹಿತ -ವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 9.5-30 x 3.5-7.5 ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಚತುರಸ್ರ ಅಥವಾ ಅಂಡವೃತ್ತ –ಚತುರಸ್ರದಿಂದ ಚತರಸ್ರ-ಭರ್ಜಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪತ್ರದ ತುದಿ ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ;ಬುಡ ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ಒಳಬಾಗಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ;ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ತೊಗಲನ್ನೋಲುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ;ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹೊಳಪಿನ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ; ಪತ್ರಗಳು ಸುವಾಸನಾಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 3 ಅಗ್ರ-ಆಧಾರ ನಾಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪಾರ್ಶ್ವ ನಾಳಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಯ ಅಗ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವುವಂತಿರುತ್ತವೆ;ಮಧ್ಯ ನಾಳ ಮೇಲೆದ್ದಿರುತ್ತದೆ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಲಂಬ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆದಿಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡುವ ರೀತಿಯವು. ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಜಾಲಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ ಹುಸಿ-ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೂಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಡಿಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮೃದುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿಗಳು ಅಂಡವೃತ್ತಾಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಕಾಯಿಗಳ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆಯ ಬಟ್ಟಲು ಅಂದಾಜು 0.7 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ದಳಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ;ಬೀಜ 1.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

1000 ಮೀ. ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಒಳಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Bijdr., 568.1826;Bull. Bot. Surv. India 25:102.1983; Gamble,Fl.Madras 2:1224. 1993(rep.ed.);Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala Flowering Plants, part 6: 396. 2004;Saldanha, Fl. Karnataka 1:61.1996.

Top of the Page