ಸಿನ್ನಮೋಮಮ್ ವೈಟಿಯೈ Meissn. - ಲಾರೇಸಿ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 8 ಮೀ.ವರೆವಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ನಯವಾಗಿದ್ದು, ಬೂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕೆಗಳ ಸಮೇತ -ವಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ಕೋನಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಬಲಿತಾಗ ದುಂಡಾಗಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತ -ಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು,ಅಭಿಮುಖದಿಂದ ಉಪಅಭಿಮುಖವರೆಗಿನ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ಜೋಡನಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ತೊಟ್ಟುಗಳು 1-2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿದಾಗ ಸಪಾಟ ಪೀನಮಧ್ಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 5-7.5 x 3.5-4 ಸೆಂ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂಡದಿಂದ ಅಂಡವೃತ್ತ-ಅಂಡ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಉಪ-ದುಂಡಾಕಾದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರದ ತುದಿ ಚೂಪಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಮೊಂಡು ಚೂಪುಳ್ಳ ಕಿರಿದಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ; ಬುಡ ದುಂಡಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಬಾಗಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ; ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ದಪ್ಪವಾದ ತೊಗಲನ್ನೊಲುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಮರಹಿತ -ವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಪತ್ರಗಳು 3 ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಅಗ್ರ ಆಧಾರ ನಾಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪಾರ್ಶ್ವ ನಾಳಗಳು ಎಲೆಯ ಅಗ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ; ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಲಂಬ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆದಿಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತವೆ; ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಜಾಲಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 8 ಸೆಂ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದ್ದು,ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನ ಮತ್ತು ಹುಸಿ-ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಹೂಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಮಾದರಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ .
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿಗಳು ಅಂಡವೃತ್ತದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು 1.5 ಸೆಂ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಉದ್ದ ಹೊದಿರುತ್ತವೆ; ಕಾಯಿಗಳ ಪುಷ್ಪಾವರಣದ ಬಟ್ಟಲು ಮಾಂಸಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಶಂಖುವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ದಳಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

1400 ಮತ್ತು 2400 ಮೀ. ನಡುವಿನ ಉನ್ನತ ತ್ತರದ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಒಳಛಾವಣಿ ಮರಗಳಾಗಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ,ಪಳನಿ ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

DC., Prodr. 15:11.1864;Bull. Bot. Surv. India 25:122.1983; Gamble,Fl.Madras 2:1224. 1993(rep.ed.);Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala Flowering Plants, part 6: 397. 2004.;Saldanha, Fl. Karnataka 1:63.1996..

Top of the Page