ಡೈಮಾರ್ಫೋಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಲಾಯಿಯಾನಸ್ J.Hk. - ಯೂಫೊರ್ಬಿಯೇಸಿ

Synonym : ಟ್ರೈಗೋನೊಸ್ಟೆಮಾನ್ ಲಾಯಿಯಾನಸ್ Muell.-Arg.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 8 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಾಯುವಿನಿಮಯ ಬೆಂಡು ರಂಧ್ರಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ; ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಕಾವಿನೆಲೆಗಳು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಉದುರಿಹೋಗುವಂತವು;ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.6 - 2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು ಕಾಲುವೆಗೆರೆ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 6-18 X2.3 – 9 ಸೆಂ ಮೀ. ಗಾತ್ರ, ಸಂಕುಚಿತ ಅಂಡವೃತ್ತದಿಂದ ಭರ್ಜಿಯವರೆಗಿನ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ಅಥವಾ ಮೊಂಡಾದ ಅಗ್ರವುಳ್ಳ ಚೂಪು ತುದಿ ಹಾಗೂ ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ದುಂಡಾದ ಮಾದರಿಯ ಬುಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಅಂಚು ತರಂಗಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದುಂಡೇಣಿನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ, ದುಂಡೇಣಿನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳಿರುತ್ತವೆ;ಮೇಲ್ಮೈ ಉಪ-ತೊಗಲನ್ನೋಲುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ;ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು 6 -11 ಜೋಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಲಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಹೂಗಳು ಏಕಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಒಂದೇ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾರಂಭಿ ಪುಷ್ಪ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಹೂಗಳು ಜೊತೆಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಗೆ ಅಭಿಮುಖಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಸಂಪುಟ ಫಲಗಳು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ರೋಮಸಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 3 ಹಾಲೆಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ; ಕಾಯಿಗಳ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆಯ ದಳಗಳು 4 ರಿಂದ 5 ಇದ್ದುಅಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚತರಸ್ರ-ಭರ್ಜಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ 3 ಬೀಜಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

1400 ಮೀ ವರೆಗಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಣ -- -ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡುಗಳವರೆಗೂ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಒಳಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ದಕ್ಷಿಣ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ..

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Hooker, Fl. Brit. India 5:404.1887;Gamble, Fl.Madras 2:1337.1993 (rep.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala – Flowering plants, part 6, 415.2004; Saldanha,Fl. Karnataka 2: 130.1996.

Top of the Page