ಡಯೋಸ್ಪೈರಾಸ್ ಸಲ್ಕೇಟ Bourd. - ಎಬೆನೇಸಿ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 8 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತು ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಂಡದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಎದುರು ಬದರಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಎಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳು 2 ಸೆಂ. ಮೀ.ಉದ್ದವಿದ್ದು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 13 – 20 X 4 – 7 ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಾತ್ರ, ಅಂಡವೃತ್ತ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚತುರಸ್ರ - ಭರ್ಜಿವರೆಗಿನ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ತುದಿ , ಒಳಬಾಗಿದ ಮಾದರಿಯ ಬುಡ, ಉಪ-ಕಾಗದವನ್ನೋಲುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಅಂದಾಜು 15 ತೆಳುವಾಗಿರುವ ಜೋಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ವಿಶಾಲ ಜಾಲಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಹೂಗಳು ಏಕ ಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಗಂಡು ಹೂಗಳು ತೊಟ್ಟುರಹಿತವಾದ ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿ, 1 ರಿಂದ 5 ಹೂಗಳುಳ್ಳ ಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಕವಲುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದು ತೊಟ್ಟುರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿಗಳು ತೊಟ್ಟುರಹಿತವಾಗಿದ್ದು,ಛಿನ್ನಾಗ್ರವುಳ್ಳ ಅಂಡಾಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು , 8 ರಿಂದ 10 ತೋಡುಗೆರೆ ಸಮೇತವಿದ್ದು, ರೋಮಸಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಕಾಯಿಗಳ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆಯ ದಳಗಳು ತರಂಗಿತ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ;ಬೀಜಗಳು 10.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

900 ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಒಳಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Blumea 2 3(2): 471.1977;Gamble,Fl. Madras 2:777.1997 (rep.ed.);Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants,part 6.272..2004;Singh, Monograph on Indian Diospyros L.(Persimmon, Ebony)Ebenaceae 229. 2005.

Top of the Page