ಡ್ರೈಪೆಟೆಸ್ ವೆನುಸ್ಟ (Wt.) Pax. & Hoffm. - ಯೂಫೊರ್ಬಿಯೇಸಿ

Synonym : ಏಸ್ಟೈಲಿಸ್ ವೆನುಸ್ಟ Wt., ಹೆಮಿಸೈಕ್ಲಿಯ ವೆನುಸ್ಟ (Wt.) Thw.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 12 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ಕಂಡ ಕೊರಕಲುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಾದರಿಯವು; ತೊಗಟೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕವಲುಗಳು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೋತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ; ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಿನ ಲಂಬಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ತೊಟ್ಟುಗಳು ಅಂದಾಜು 0.5 ಸೆಂ.ಮೀ.ಉದ್ದವಿದ್ದು ಕಾಲುಗೆರೆ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 6 -9 X 2 – 2.5 ಸೆಂ. ಮೀ. ಗಾತ್ರ, ಅಂಡವೃತ್ತದ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳ ತುದಿ , ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಚೂಪಾಗುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಂಡಾಗ್ರವುಳ್ಳ ಬಾಲರೂಪಿ – ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬುಡ ಅಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ;ಮಧ್ಯನಾಳ ಕಾಲುವೆ ಗೆರೆ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ; ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು 10 ರಿಂದ 15 ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳ ಕವಲುಗಳು ಎಲೆಯ ಅಕ್ಷದ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಹೂಗಳು ಏಕಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿನ ಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಫಲಗಳು ಡ್ರೂಪ್ ಮಾದರಿಯವು.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

600 ಮತ್ತು 1400 ಮೀ.ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ದಕ್ಷಿಣ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಏಲಮಲೈ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಘಟ್ಟಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Engl., Pflanzenr. 4: 147.25.268.1922; Gamble, Fl.Madras 2:1300.1993 (rep.ed.) ;Saldanha, Fl. Karnataka 2;132.1996.

Top of the Page