ಫೈಕಸ್ ಡ್ರೂಪೇಸಿಯ Thunb. var. ಪ್ಯೂಬೆಸೆನ್ಸ್ (Roth) Corner - ಮೊರೇಸಿ

ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮ : ಫೈಕಸ್ ಮೈಸೊರೆನ್ಸಿಸ್ Heyne;ಫೈಕಸ್ ಮೈಸೊರೆನ್ಸಿಸ್ Heyne ex Roth var. ಪ್ಯೂಬೆಸೆನ್ಸ್ Roth

Vernacular names : Tamil: ಕಚೇಲ, ಕಲ್ಲಲ್, ಕಟ್ಟಾಲುMalayalam: ಬಿಳಿಗೋಳಿ, ಗೋಣಿಮರ

English   Kannada   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : ದಪ್ಪವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕುಚ್ಚಗಳ ತರಹ ಹೊಮ್ಮುವ ಅಸಂಖ್ಯ ಬಿಳಲು ಬೇರುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 25 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಯು ವಿನಿಮಯ ಬೆಂಡು ರಂಧ್ರಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ; ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು (ಒಣಗಿದಾಗ ಸುಕ್ಕುಆಗಿರುತ್ತದೆ) ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೃದುತುಪ್ಪಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಜಿನುಗು ದ್ರವ : ಜಿನುಗು ದ್ರವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಫುಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದುಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಕಾವಿನೆಲೆಗಳು 1 ಸೆಂ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಉದ್ದವಿದ್ದು ಮೃದುತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಲಯಾಕಾರದ ಗುರುತುಗಳನ್ನುಳಿಸಿ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ;ತೊಟ್ಟುಗಳು 1.5 – 3.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೃದು ತುಪ್ಪಳ ದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿದಾಗ ಸಪಾಟ ಪೀನ ಮಧ್ಯದ ಆಕಾದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು 10 – 22 X 6 – 15 ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಾತ್ರವಿದ್ದು ವಿಶಾಲ ಅಂಡವೃತ್ತ – ಚತುರಸ್ರ ಅಥವಾ ಅಂಡದ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚೂಪಾದ ಅಥವಾ ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ತುದಿ, ದುಂಡಾದ ಅಥವಾ ಉಪ-ಹೃದಯಾಕಾರದ ಬುಡ, ನಯವಾದ ಅಂಚು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಪತ್ರಗಳು ಎಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೃದು ತುಪ್ಪಳವುಳ್ಳ ತಳ ಭಾಗ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಂತರ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ,ಪತ್ರಗಳು ಬುಡದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 5 ಆಧಾರ ನಾಳಗಳನ್ನುಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಮಧ್ಯ ನಾಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆದ್ದಿರುತ್ತದೆ; ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು 8-12 ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ವಿಶಾಲ ಜಾಲ ಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು : ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿಗಳು ಸೈಕೋನಿಯ ರೀತಿಯವುಗಳಾಗಿದ್ದುಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಪ-ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಣ್ಣದಾದ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೃದುತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ; ಹೂಗಳು ಏಕ ಲಿಂಗಿಗಳು.
ಕಾಯಿ / ಬೀಜ : ಸೈಕೋನಿಯ (ಸಂಯುಕ್ತ ಫಲ) ತೊಟ್ಟುರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಚತುರಸ್ರ ಅಥವಾ ಬುಗುರಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 2..5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಡ್ಡಗಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ,ಕಳಿತಾಗ ಕಿತ್ತಳೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ;ಅಖೀನುಗಳು ನಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

1000 ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮತ್ತುಅರೆನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮರಗಳಾಗಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಭಾರತದಿಂದ ಇಂಡೋಚೈನ ;ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇಧ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Gard. Bull. Singapore 17: 381.1960 & 21: 13. 1965;Gamble, Fl. Madras 3:1361.1998(rep.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6:439.2004.

Top of the Page