ഗോണിയോതലാമസ്‌ വൈറ്റി J. Hk. & Thoms. - അനോനേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 5 മുതല്‍ 7 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന ചെറുമരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : ഉപശാഖകള്‍ ചെറുതായി രോമിലമാണ്‌.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍ തണ്ടിന്റെ ഇരുഭാഗത്തു മാത്രമായി അടുക്കിയിരിക്കുന്നു; ചാലോട്‌കൂടിയ, അരോമിലമായ, ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.6 മുതല്‍ 1 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 8 മുതല്‍ 22 സെ.മീ വരെ നീളവും 4 മുതല്‍ 4.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, രേഖാകാര-കുന്താകാരം, ചെറിയ വാലോടുകൂടിയ പത്രാഗ്രം, പത്രാധാരത്തിന്‌ ആപ്പിന്റെ ആകൃതി, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലം, കീഴ്‌ഭാഗത്ത്‌ കറുത്ത കുത്തുകളോട്‌ കൂടിയതാണ്‌; മുഖ്യനിര മുകള്‍ഭാഗത്ത്‌ ചാലോട്‌ കൂടിയതാണ്‌; അരികുകള്‍ക്കടുത്തായി കമാനം തീര്‍ക്കുന്ന, നേര്‍ത്ത, 13 മുതല്‍ 25 ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; അത്ര വ്യക്തമല്ലാത്ത, ക്രമരഹിതമായ ജാലിക തീര്‍ക്കുന്ന ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : കക്ഷങ്ങളില്‍ ഒറ്റക്കായി ഉണ്ടാകുന്ന, മഞ്ഞരാശി കലര്‍ന്ന ഊത നിറത്തിലുള്ള പൂക്കള്‍; രോമിലമായ പൂന്തുകള്‍ക്ക്‌ 7 മുതല്‍ 12 മി.മീറ്റര്‍ വരെ നീളം.
Fruit and Seed : ഏതാണ്ട്‌ അവൃന്തമായ, ഒറ്റവിത്തുള്ള, സഞ്ചിത, സരസഫലം, 1.5 മുതല്‍ 2.5 സെ.മി വരെ നീളമുള്ളതും, അരോമിലമായതും അറ്റം മുനമ്പോടുകൂടിയതുമായ ദീര്‍ഘഗോളാകാരമാണിതിന്‌, മൂക്കുമ്പോള്‍ മഞ്ഞനിറമാകും.

Ecology :

600 മീറ്ററിനും 1500 മീറ്ററിനും മദ്ധ്യേ, ഇടത്തരം ഉയരമുള്ളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌മരമായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയില്‍ മാത്രം വളരുന്നു.

Literatures :

Hooker and Thomson, Fl. Ind. 106. 1855; Gamble, Fl. Madras 1: 18. 1997 (re. ed); Mohanan and Sivadasan, Fl. Agasthymala 56. 2002; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 17. 2004.

Top of the Page