ഹോളിഗാര്‍ന ബെഡോമി J.Hk. - അനക്കാര്‍ഡിയേസി

Vernacular names : Malayalam: കാട്ട്‌ചേര്‌

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Status Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 35 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന വന്‍മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : മിനുസമാര്‍ന്ന പുറംതൊലി.
Branches and Branchlets : ഉറച്ചതും ഉരുണ്ടതുമായ ഉപശാഖകള്‍.
Exudates : കറുത്ത സ്രവം
Leaves : ഇലകള്‍ ലഘുവും ഏകാന്തര ക്രമത്തില്‍, വര്‍ത്തുളമായി, ശാഖകളുടെ അറ്റത്ത്‌, കൂട്ടമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ്‌; ഇലഞെട്ടുകള്‍ ഉറച്ചതും 3.8 സെ.മീ. നീളമുള്ളതും, ചാലോടു കൂടിയതും തുരുമ്പന്‍ രോമിലവും, തവിട്ട്‌ നിറത്തിലുള്ള കനത്ത രോമാവൃതമായ, ഒന്നോ രണ്ടോ ജോഡി, നീളമുള്ള നിലനില്‍ക്കുന്ന നീളന്‍ രോമത്തോട്‌ കൂടിയതുമാണ്‌; അപകുന്താകാരത്തിലുള്ള പത്രഫലകത്തിന്‌ 19 മുതല്‍ 44 സെ.മീ. നീളവും 7 മുതല്‍ 20 സെ.മീ. വീതിയുമുണ്ട്‌, ഇതിന്റെ മേല്‍ പകുതി ത്രികോണാകാരമോ വീതിയേറിയ വൃത്താകാരത്തോട്‌ കൂടിയതും ഉപ ദീര്‍ഘാഗ്രത്തോട്‌ കൂടിയതുമാണ്‌, താഴത്തെ പകുതിപത്രാധാരം ആപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലോ നിശിതമോ ആണ്‌, അരികുകള്‍ രോമിലമാണ്‌, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതത്തോട്‌കൂടിയതാണ്‌, ഇളതായിരിക്കുമ്പോള്‍ കനത്ത തുരുമ്പന്‍ രോമിലമായും മൂക്കുമ്പോള്‍ കീഴ്‌ഭാഗം ലഘുരോമിലവുമായിരിക്കും; മധ്യസിര മുകള്‍ ഭാഗത്ത്‌ പരന്നതും രോമങ്ങളോടു കൂടിയതുമാണ്‌; ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ ഏതാണ്ട്‌ 30 ജോഡി; ജാലികാവിന്യാസം തീര്‍ക്കുന്ന ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : പൂങ്കുലകള്‍ ബഹുലിംഗ പുഷ്‌പങ്ങളുള്ള കക്ഷീയമോ ഉച്ഛസ്ഥമോ ആയ പാനിക്കിളുകളാണ്‌.
Fruit and Seed : ഫലങ്ങള്‍ ഹൈപോകാര്‍പ്പില്‍ പാതിയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, ഒറ്റ വിത്തുള്ള അഭ്രകങ്ങളാണ്‌ (ഡ്രൂപ്പ്‌).

Ecology :

600 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേങ്ങളിലെ അര്‍ദ്ധ-നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും ആര്‍ദ്ര ഹരിത വനങ്ങളിലും മേലാപ്പ്‌ തീര്‍ക്കുന്ന മരങ്ങളാണിവ.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അപൂര്‍വ്വമായ സ്ഥാനിക സസ്യമാണിത്‌; തെക്കന്‍ മലബാറിനും വടക്കന്‍ കാനറ തീരത്തിനുമിടയിലും മധ്യ സഹ്യാദ്രിക്കും തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിക്കുമിടയില്‍ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നു.

Status :

വംശനാശ ഭീഷണിയുള്ളത്‌ (നായര്‍, 1997)

Literatures :

Hooker, Fl. Brit. Ind. 2: 38. 1876; Gamble, Fl. Madras 1: 269. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 111. 2004.

Top of the Page