ಮಲ್ಲೋಟಸ್ ಆರಿಯೋ-ಪಂಕ್ಟೇಟಸ್ (Dalz.) Muell.-Arg. - ಯೂಫೊರ್ಬಿಯೇಸಿ

Synonym : ರಾಟ್ಲೆರ ಆರಿಯೋ-ಪಂಕ್ಟೇಟ Dalz.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 5 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೃದು ತುಪ್ಪಳ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೋರಹಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮುಖ – ಕತ್ತರಿಯಾಕಾರದ ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಸಮ ಜೋಡಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ; ತೊಟ್ಟುಗಳು 1.5 ಸೆಂ.ಮೀ.ಉದ್ದವಿದ್ದು ಕಾಲುವೆಗೆರೆ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 9.5 -19.5 X 2.6 – 7 ಸೆಂ. ಮೀ. ಗಾತ್ರ, ಅಂಡವೃತ್ತ-ಭರ್ಜಿ ಯ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳ ತುದಿ ಉದ್ದವಾದ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ಬಾಲರೂಪಿಯವರೆಗಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ; ಬುಡ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದುಂಡಾದ ಚೂಪಲ್ಲದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ;ಅಂಚು ಅಗಲವಾದ ವಂಕಿಯ ಅಥವಾ ದಂತಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಪತ್ರದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಟು ರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ;ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು 7 ರಿಂದ 10 ಜೋಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಓರೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲೆ ದಿಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡುವಂತವು.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಹೂಗಳು ಏಕಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ ಮಧ್ಯಾಭಿಸರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಸಂಪುಟ ಫಲಗಳು 1.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಡ್ಡಗಲದ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು 3-ಹಾಲೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಂಖುವಿನಾಕಾರದ ಮುಳ್ಳಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ;ಪ್ರತಿ ಹಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜವಿರುತ್ತದೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

1600 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಒಳಛಾವಣಿ ಮರಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

DC., Prodr. 15(2):973.1866; Gamble, Fl.Madras 2:1323.1993 (rep.ed.) ;Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala – Flowering plants, part 6, 423.2004;Saldanha, Fl.Karnataka 2:151.1996.

Top of the Page