ಮೆಮೆಸಿಲಾನ್ ಸಿಸ್ಪಾರೆನ್ಸೆ Gamble - ಮೆಲಾಸ್ಟೊಮಟೇಸಿ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : ಅಂದಾಜು 7 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ಉಪದುಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಕತ್ತರಿಯಾಕಾರದ ಅಭಿಮುಖ ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ –ಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.2 ಸೆಂ.ಮೀ.ಉದ್ದವಿದ್ದು ಕಾಲುವೆಗೆರೆ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು 6. 5 – 10.7 X 2.9 - 4.6 ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಚತುರಸ್ರ-ಅಂಡದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು ಚೂಪಲ್ಲದ ತುದಿ ಮತ್ತು, ದುಂಡಾದ ಬುಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ;ಅಂಚು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಪತ್ರಗಳು ತೊಗಲನ್ನೋಲುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಮಧ್ಯನಾಳ ಕಾಲುವೆ ಗೆರೆ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ; ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಒಣಗಿದಾಗಲಾದರೂ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಅಗೋಚರ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದಾಗ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಲಘುವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಿರುತ್ತವೆ .
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಹೂಗಳು ನೀಲಿಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಗುಚ್ಛಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾದ ವೃಂತವುಳ್ಳ ಮಧ್ಯಾಭಿಸರ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಗುಬುಟುಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಛಾವಣಿಯ ಮರಗಳಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಪ್ರಭೇದ 1200 ಮತ್ತು 1600 ಮೀ. ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ನೀಲಗಿರಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಸ್ಥಿತಿ :

ವಿಷಮಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿವಿನ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ (IUCN, 2000).

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Bull. Misc. Inform. Kew 1919; Gamble, Fl. Madras 1: 505.1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 182. 2004.

Top of the Page