ಟ್ರೆಮ ಓರಿಯಂಟಾಲಿಸ್ (L.) Bl. - ಅಲ್ಮೇಸಿ

ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮ : ಸೆಲ್ಟಿಸ ಓರಿಯಂಟಾಲಿಸ್L.

Vernacular names : Tamil: ಅಮತಲಿ,ಆರ್ನಿ,ಆಮಪೊಟ್ಟಿ,ಆಮರತಿ,ಆಮಿ,ಜವಂತಿ,ಮಲನ್ತೊತಲಿ,ಓಮಮರಂ,ಪೊಟ್ಟಾಮ,ಪೊಟ್ಟಮರಂ,ರತ್ತಿ,ತುಂಡಿನಾರು.Malayalam: ಹೋಮೆ,ಗುರ್ಕ್ಲು,ವೋಮೈ,ಬೆಂಡಕರ್ಕಿ,ಗೋರು ಕಲ್ಲು,ಕಿರುಹಾಲೆಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಸರು: 

English   Kannada   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 5 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು,ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಡಿನ ಅಂಶವುಳ್ಳ ವಾಯುವಿನಿಮಯ ಬೆಂಡು ರಂಧ್ರಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ;ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಕೆಂಪು ಛಾಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು,ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಮೃದುತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಡದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಿನ ಲಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಕಾವಿನೆಲೆಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೃದುತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ,ಉದುರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಉದುರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ;ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.5-1(4.5) ಸೆಂ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆರೆ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ, ಮೃದುತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ;ಪತ್ರಗಳು 3.5 – 7.5 X 2.5 - 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಾತ್ರ, ಅಂಡಾಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜಿಯವರೆಗಿನ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವವರೆಗಿನ ತುದಿ, ಅಸಮ್ಮಿತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಉಪಹೃದಯಾಕಾರದ ಬುಡ,ಗರಗಸ ದಂತಿತ ಅಂಚು,ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ; ಪತ್ರಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ 3-5 ನಾಳಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಮಧ್ಯನಾಳ ಪತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆರೆ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ;ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಅಂದಾಜು 4 ಜೋಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಅಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಾಲಬಂಧ ನಾಳ ವಿನ್ಯಾಸದವುಗಳಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಯ ದಿಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು : ಹೂಗಳು ಏಕಲಿಂಗಿಗಳು,ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿನ ಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾರಂಭಿ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಹೂಗಳು ತೊಟ್ಟುರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ / ಬೀಜ : ಡ್ರೂಪ್ಗಳು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು,0.4 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ,ಕಳಿತಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಬೀಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

1800 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಆಫ್ರಿಕಾ,ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ; ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Blume, Mus. Bot. Lugd.-Bat. 2: 62. 1856; Gamble, Fl. Madras 3: 1349. 1998 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 436. 2004.

Top of the Page