ಕ್ರೋಟಾನ್ ಜೇಲಾನಿಕಸ್ Muell.-Arg. - ಯೂಫೊರ್ಬಿಯೇಸಿ

Synonym : ಕ್ರೋಟಾನ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟಸ್ Heyne ex Muell.-Arg.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 4 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಪೊದೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮರಗಳು.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪದ ಶಲ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ-ಅಭಿಮುಖಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಕಾವಿನೆಲೆಗಳು ದಬ್ಬಳದಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಉದುರಿ ಹೋಗುವಂತಹವು;ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.5 -2.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು ಕಾಲುವೆಗೆರೆ ಸಮೆತವಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪಿ ಶಲ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 7 – 18 X1.8 – 4.5 ಸೆಂ ಮೀ. ಗಾತ್ರ, ಅಂಡವೃತ್ತ- ಚತುರಸ್ರದಿಂದ ಭರ್ಜಿಯ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ;ತುದಿ ಸಂಕುಚಿತ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾದ ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಚೂಪಾದ ಬುಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಅಂಚು ನಯವಾಗಿದ್ದು ಮೇಲ್ಮೈ ಕಾಗದವನ್ನೋಲುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ;ಪತ್ರದ ಕೆಳ ಬದಿ ದಟ್ಟವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊಳಪುಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರ – ಶಲ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟು ಸಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವೃಂತವುಳ್ಳ1 ರಿಂದ 2 ಜೋಡಿ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ; ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು 5-10 ಜೋಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅತಿ ತಳ ಭಾಗದ ಜೋಡಿ ನಾಳಗಳು ಅಭಿಮುಖಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕೋನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಎಲೆದಿಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡುವಂತವು.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶಲ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಹಾಗೂ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಾಭಿಸರ ಮಾದರಿಯವು;ಹೂಗಳು ಏಕಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಒಂದೇ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಸಂಪುಟ ಫಲಗಳು ಅಂಡ – ಚತುರಸ್ರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ 3-ಹಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಶಲ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 3 ಬೀಜಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

1500 ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಒಳಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ; ಈ ಪ್ರಭೇದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ..

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Linnaea, 34.107.1865;Gamble, Fl.Madras 2:1314.1993 (rep.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala – Flowering plants, part 6. 414.2004; Saldanha, Fl.Karnataka 2; 128.1996.

Top of the Page