ഗ്ലൈഫോപെറ്റാലം സെയ്‌ലാനിക്കം Thw. - സെലാസ്‌ട്രേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 5 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന, വലിയ കുറ്റിച്ചെടികളോ ചെറുമരങ്ങളോ.
Branches and Branchlets : ഉപശാഖകള്‍ നേര്‍ത്തതും, നനുത്ത രോമിലവുമാണ്‌.
Leaves : സമ്മുഖ, ഡെക്കുസേറ്റ്‌ ക്രമത്തിലുള്ള ലഘുപാത്രങ്ങള്‍; ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.3 സെ.മി മുതല്‍ 0.7 സെ.മി മുതല്‍ 15 സെ. മി വരെ നീളവും 2.5 സെ. മി. മുതല്‍ 6.2 സെ. മി വരെ നീളം, മുകളില്‍ പരന്നാണിരിക്കുന്നത്‌, അരോമിലം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 8 സെ.മി വരെ വീതിയും, ദീര്‍ഘവൃത്തീയം മുതല്‍ വീതികുറഞ്ഞ ദീര്‍ഘവൃത്തീയാകാരം വരെ, ചെറുവാലോടുകൂടിയ പത്രാഗ്രം, കൂര്‍ത്തു മുതല്‍ ആപ്പാകാരം വരെയുള്ള പത്രാധാരം, ദന്തിതമായ അരികുകള്‍ (പത്രാധാരത്തില്‍ നിന്നും 1 സെ.മി മുതല്‍ 2.5 സെ.മി വരെ മുകളില്‍ നിന്നും ദന്തങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നു), കടലാസ്‌ പോലത്തെ പ്രകൃതം, അരോമിലം; മുകള്‍ഭാഗത്ത്‌ ചെറുതായി ഉയര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്ന മുഖ്യസിര; ഏതാ്‌ 8 ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; വീതിയേറിയ ജാലിക തീര്‍ക്കുന്ന, വളരെ നേര്‍ത്ത ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : വിളറിയ പച്ചകലര്‍ന്ന, മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള പൂക്കള്‍, കക്ഷീയമോ, അപക്ഷീയമോ ആയ ഡൈക്കേഷ്യല്‍ സൈം പൂങ്കുലകളില്‍ ഉാകുന്നു.
Fruit and Seed : കായ മിനുസമാര്‍ന്നതും, 1 മുതല്‍ 4 വരെ അറകളുള്ളതുമായ, കാപ്‌സ്യൂള്‍ ആണ്‌; വിത്തുകള്‍ അരിലോടുകൂടിയവയാണ്‌.

Ecology :

500 മീറ്ററിനും 900 മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ളയിടങ്ങളിലെ ആര്‍ദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലെ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരമായി വളരുന്നു.

Distribution :

ഇന്ത്യന്‍ ഉപദ്വീപ്‌ മേഖലയിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാത്രം വളരുന്നു; പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ - അഗസ്‌ത്യമല, ആനമല, പാലക്കാടന്‍ മലകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ്വമായി കുവരുന്നു.

Literatures :

Hooker, Kew J. Bot. 8. 267. 7. B. 1856; Gamble, Fl. Madras 1: 204. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 97. 2004.

Top of the Page