ಮೆಮೆಸಿಲಾನ್ ಲಾಸೋನಿಯೈ Gamble - ಮೆಲಾಸ್ಟೊಮಟೇಸಿ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : ಅಂದಾಜು 4 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಪೊದೆಗಳು.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ಉಪದುಂಡಾಗಿದ್ದು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಮರಹಿತ --ವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಕತ್ತರಿಯಾಕಾರದ ಅಭಿಮುಖ ಜೋಡನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ -ಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.4 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದಹೊಂದಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿದಾಗ ಸಪಾಟ ಪೀನ ಮಧ್ಯದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಗಳು 6-10X 2 –3 ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಭರ್ಜಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ತುದಿ ಮತ್ತು ಚೂಪಾದ ಬುಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಅಂಚು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ;ಮಧ್ಯನಾಳ ಲಘುವಾದ ಕಾಲುವೆ ಗೆರೆಗಳ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ; ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಿದ್ದುಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ನಾಳಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ;ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಅಗೋಚರ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ/ಹೂಗಳು : ಹೂಗಳು ತೊಟ್ಟುರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಹೂಗಳುಳ್ಳ ಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ಬಿಂಬದ ರೇಖೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ /ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿಗಳು ಗೋಳಾಕಾರದ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದವುಗಳಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

600 ರಿಂದ 900 ಮೀ.ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರಭೇದ ; ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ದಕ್ಷಿಣ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಿನಿಂದ ವಯನಾಡಿನವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿತಿ :

ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿ(IUCN 2000)

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Bull. Misc. Inform. Kew 1919. 226. 1919; Gamble, Fl. Madras 1: 503. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 182. 2004.

Top of the Page